Skip to main content

Referat på nettet

| Administrator | Nyheder 2007

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 25. april 2007 kan nu læses her på hjemmesiden.

Læs om debatpunkter som ny budgetprocedure, bedre kalenderplanlægning, udkast til fremtidig administration af skovadgangskontoen, nyt kortreglement 2007, nedjustering af mål for breddesatsningen og fornyet fokus, samt status på hovedbestyrelsens igangværende opgaver.

Læg også mærke til arbejdet i de af hovedbestyrelsen nedsatte projektgrupper.

Der er lige nu 4 af den slags, der spænder over emner fra "MTB-O", over "Klub- og medlemsstruktur" til "Forebundets kommunikation" og nu sidst "Nye kommuner".

Alle områder, hvor hovedbestyrelsen ser at der en spændende udvikling i gang, som vi bør holde os på forkant af.

Endelig bør det nævnes at hovedbestyrelsen i øjeblikket arbejder på at opstille budgetmål for perioden 2008-2010.

Altså en mere langsigtet økonomisk politik end den vi hidtil har arbejdet efter. Oplægget bliver offentliggjort her på hjemmeside og skal indgå i dialogen med klubberne på klubledermøderne i juni 2007.

Læs referatet via: Forbundet -> referater eller via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/