Skip to main content

Referat klar

| Administrator | Nyheder 2007

Referatet fra årets repræsentantskabsmøde er nu endelig godkendt og fremlagt på hjemmesiden.

Årets repræsentantskabsmøde i Vejle, samlede orienteringsfolket på næste alle punkter. Der var plads til debat, men afgørelserne var klare.

Det er selvfølgelig en stor lettelse, at vi efter mødet har fået Idrætsfonden Danmark til at lukke det sidste hul på kr. 166.000. Det gør det langt lettere at se fremad, og bruge kræfterne på fremtiden.

Læs referatet på hjemmesiden under Forbundet -> referater. Her finder du også præsentationen af økonimien og ikke mindst 2007 og 2008 budgettet.

Næste gang vi samles for at tage de store beslutninger, er den 1.-2. marts 2008. Stedet er endnu ikke fundet, men det bliver øst for Storebælt.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/