Skip to main content

Top 10

| Administrator | Nyheder 2007

Medlemstallet er stabilt og i fremgang

Det er altid spændende at kikke på medlemstallet. Det gælder i klubben og i forbundet. Klubben er sund, når den er vækst. Flere medlemmer giver energi og flere til at bruge de tilbud klubben laver.

Vi har i modsætning til mange andre idrætsgrene ikke problemer med haltider og ledige baner. Vi kan udmærket være 25 % flere til alle vores aktiviteter uden problemer med kapaciteten. Tværtimod, flere medlemmer giver begejstring og lyst til mere.

Året top 10 kan opgøres på flere måder – Opgjort efter klubkontingent i kr. ser det sådan ud:

44.600 – Pan OK, Århus
44.590 – Silkeborg OK
41.735 – Horsens OK
41.770 – FIF Hillerød
38.930 – Ballerup OK
38.820 – OK Øst, Birkerød
37.720 – Odense OK
33.625 – Søllerød OK
32.890 – Roskilde OK
31.510 – Tisvilde OK

Ser vi på medlemmer mellem 8-20 år er rangfølgen:

58 – FIF Hillerød
54 – Silkeborg OK
53 – Roskilde OK
53 – Pan OK Århus
52 – OK Øst, Birkerød
52 – Tisvilde OK
40 – SNAB, Vejle OK
39 – Horsens OK
38 – Gorm OK
37 – Farum OK

Det glædelige er at udviklingen over tre år fra 2005 til 2007 er:

Medlemmer, 8-20 år går fra 1.036 over 1.072 til 1.182 eller en fremgang på 146 medlemmer på 2 år. Det svarer til ca.14 %.

Ser vi på gruppen 21- er tallene 4.546 over 4,507 til 4.670 eller en fremgang på 124 på 2 år. Det svarer til beskedne 3 %, så her er det langt til de 25 % i satser på.

Det er værd at hæfte sig ved at disse tal er taget fra O-service. Det er altså solide tal, og udtryk for de medlemmer, der betaler kontingent til forbundet for at være med.

Gruppen af medlemmer, der i O-service er anmeldt som friløbere, passive eller under 8 år har udviklet sig fra 1.191 over 1.208 til 1.190 i perioden fra 2005-2007. Det er en meget konstant gruppe.

Derfor siger bundlinien at udviklingen har været 6.793 over 6.826 til nu 7.056 pr. 1. april 2007. Det er efter 10 år med konstant tilbagegang et fornuftigt resultat. Men ikke helt godt, set ud fra vores målsætning om 25 % flere.

Der er derfor kun to ting der er vigtige. Flere ind ad fordøren og konstant vagt ved bagdøren.