Skip to main content

ATK skudt i gang

| Administrator | Nyheder 2007

DOF og de fire andre forbund, der den 4. blev godkendt til at være med i Team Danmarks 2. projektrunde for udvikling af aldersrelaterede træningskoncepter, var i går samlet til kick-off møde

Team Danmarks direktør, Michael Andersen, bød i går i Idrættens Hus repræsentanterne for de fem nye projektforbund velkommen til opstartmødet ved kort at begrunde Team Danmarks fokus på talentudvikling og lovgrundlaget for dette fokus.

Fra DOF deltog Mads Ingvardsen, der bliver tovholder for forbundets projektdeltagelse, samt Jakob Ødum, landstræner og K. K. Terkelsen, sportschef.
Efter velkomsten præsenterede Stig Eiberg, Team Danmark oplæg til køreplan for projektets første fase, beskrivelsesfasen, der skal gennemføres i 2007. De væsentligste deadlines til procesplan for 2007 blev meldt ud – og der skal arbejdes.
Allerede den 18. april mødes nøglepersonerne fra de fem projektforbund igen for erfaringsudveksling, så det er vigtigt at komme ud af starthullerne med det samme. Midtvejsevaluering er fastsat til 13. juni og slutevaluering til den 5. december 2007.

Men DOF er allerede godt i gang. Umiddelbart efter opstartsmødet med Team Danmark og de fire forbund havde Mads inviteret B&U til et møde for at introducere ATK tankerne og målet med forbundets deltagelse i projektet. Deltagere var Jette Kreiberg, formand for B&U samt Charlotte Bergmann, Allerød OK og Tage Andersen, OK Øst.
Det er helt afgørende for projektets succes i DOF, at det kommer til at favne bredt. At det bliver et projekt, som også skal forholde sig til hvordan vi sikrer god, sjov og udviklende alderssvarende træning til vore unge orienteringsløbere fra vi møder dem allerførste gang i klubberne.

Den brede start i forbundet er også allerede planlagt, idet årets trænerseminar den 3. marts (http://www.do-f.dk/forbund/dok/udd/2007_seminar.pdf) netop inviterer alle til at komme og være med til at komme med bud på behov og indhold i forhold til at tænke alders relateret træning i Dansk Orienterings-Forbund.
Det er derfor vigtigt at dette års trænerseminar får meget bred deltagelse også af klub- og kredsungdomstrænere.