Skip to main content

Det handler om penge

| Administrator | Nyheder 2006

Nye takster og blanketter 2007

Nytåret giver anledning til at kikke fremad. Forbundets samling af blanketter er nu opdateret med nyeste takster og oplysninger.

Den almindelige takst for kørsel i egen bil er uændret kr. 1,78 pr. km i 2007. Det er kun den høje takst, der i år har fået et lille løft fra kr. 3.30 i 2006 til kr. 3,35 pr. km i 2007.

Ellers er satserne og reglerne "idrætscirkulæret" for ulønnede trænere, medhjælpere og ledere uændret følgende:

Skattefrit og uden oplysningspligt kan klubben i 2007 yde følgende:

1. Fri kontingent
2. Alle idrætsfaglige kurser betalt
3. 1.500 kr. til køb, vask og vedligehold af sportstøj
4. 800 kr. i godtgørelse for porto, kontoartikler og møder
5. 1.200 kr. i godtgørelse for telefon og Internet
6. Befordringsgodtgørelse til træning, stævner og møder efter statens takster
7. Rejsegodtgørelse over 24 timer med 107,25 pr. døgn og kr. 184,- til privat natophold alternativt kr. 429,- pr. døgn.
8. 50 kr. pr. dag til merudgift til fortæring ved udenbys stævner over 5 timer.
9. Refusion af alle faktiske udlæg under rejse.
10. Frirejser til alle stævner, konkurrencer og samlinger.

Kik indenfor i blanketsamlingen – og kontakt din breddekonsulent eller generalsekretær, hvis du vil vide mere om mulighederne for at holde skattefar ude jeres mellemværende med trænere, medhjælpere og ledere.

Find blanketterne via link eller sådan: Forbundet -> Blanketter

http://www.do-f.dk/forbund/dok/blanket/