Skip to main content

Er vores skovadgang truet?

| Administrator | Nyheder 2006

Få svaret den 13. januar 2007...

Hvert år i januar indbyder forbundet til et møde for klubbernes skovkontakter. Det sker i 2007 lørdag den 13. januar fra kl. 10-16. Her sætter vi fokus på de generelle og mere specifikke spørgsmål om vores adgang til skovene.

I 2007 sker det i tæt samarbejde med Friluftsrådet og Danmarks Idræts-Forbund.

Vi er på flere områder foran udviklingen og derfor interessante for andre brugere. Derfor har vi til mødet for skovkontakter i år indbudt, miljøkonsulent Dorthe O Andresen fra DIF og alle de medlemmer som DIF har i statsskovenes brugerråd til vores møde. Det gælder også repræsentanter fra andre specialforbund under DIF

Dorthe O Andersen vil give os en opdatering på adgangsreglerne og den praksis der knytning til disse regler.

Friluftsrådet er repræsenteret af vores egen Ove Gasbjerg. Han vil give os indblik i de tanker der rør sig omkring idræt i de nye nationalparker og generelt orientere om Friluftsrådets arbejde.

Fra planudvalget deltager Bendt Frandsen. Bendt er leder af den funktion i planudvalget, som har med kalenderplanlægning og skovadgangskontoen at gøre. Bendt er også vores kontakt til Skov- og Naturstyrelsen.

Endelig vil undertegnede fortælle om ”De danske skove i oplevelsesøkonomien”. Et nyt og spændende projekt mellem Skov- og Landskab under KVL og Copenhagen Business Scholl.

Det bliver en lørdag med undervisning, debat og holdninger.

Tilmelding via O-service