Skip to main content

Diplomtræneruddannelse 2007-2008

| Administrator | Nyheder 2006

Husk, fristen for at komme på det hold, der starter januar 2007, er 1. december

13 har tidligere gennemført uddannelsen og for tiden har vi fire med på DIF's Diplomtræneruddannelse (Henrik Jørgensen, Henrik Hinge, Claus Lyngby og Søren Skaarup Larsen)

Der blev annonceret for uddannelsen her på hjemmesiden allerede i august, hvor nye interesserede efterlystes. Der gøres derfor nu opmærksom på, at tiden er inde til endelig stillingtagen.

DIF’s Deltagerkriterier
Kursisten skal have gennemført sit eget forbunds træneruddannelse niveau I og II eller have tilsvarende baggrund.
Ansøgere til DIF’s diplomtræneruddannelse, som ikke formelt opfylder uddannelseskriteriet for optagelse, vil kunne blive bedt om at bestå en optagelsesprøve inden uddannelsen.

Diplomtræneruddannelsen består også af en idrætsspecifik del – en DOF del. For at starte DOF-delen skal der minimum være 5 – 7 personer på holdet. Alle tidligere deltagere på diplomtræneruddannelsen har fået DOF-delen på nær de fire, der går på uddannelsen i øjeblikket. Hvis to til tre personer melder sig til den Diplomtræneruddannelse, der starter til januar, vil vi kunne tilbyde DOF-delen – dels til de fire, der nu er i gang med uddannelsen og dels til de nye. DOF-delen vil da blive gennemført med start efterår 2007 og med afslutning i 2008.

Prisen for DIF-delen er ved en forbundsindstilling 12.500 kr. Denne del udgør i alt 180 lektioner.
Dertil kommer en betaling for DOF-delen, der udgør 3.000 kr. Denne del består af 30 lektioner samt en projektdel ansat til 20 lektioner

Yderligere information om DIF-delen kan fås ved henvendelse til DIF, tlf. 4326 2046 ved Jan Milandt, uddannelseskonsulent eller til DOF ved K. K. Terkelsen, sportschef, tlf. 7587 1705.

Informationsbrochurer og tilmeldingsblanket kan downloades fra www.dif.dk

Ansøgningsfrist 1. december