Skip to main content

Træneruddannelser står for døren

| Administrator | Nyheder 2006

Efter en ekstra reminder og direkte kontakt til nogle Træner II emner, starter der både Træner I og II uddannelse på HNIE den 24. - 25. november

Efter en reminder og direkte kontakt til nogle af de Klubinstruktører, der blev uddannet i sommers, er der nu 8 tilmeldte til vinterens KLUBTRÆNERUDDANNELSE.
Uddannelsesgruppen har valgt at starte holdet, selvom der ikke er 10 tilmeldte.
Skulle der dukke et par stykkler mere op, skal de være meget velkomne.

KLUBINSTRUKTØRUDDANNELSEN bliver heller ikke i år afviklet på Sjælland. Tre tilmeldte er simpelthen langt fra tilstrækkeligt!

Derimod er der ikke problemer i Jylland, hvor HNIE igen deltager med et stort hold.
I alt starter 18 Klubinstruktøraspiranter på efterskolen, hvoraf fem kommer udefra.
De tre sjællændere har fået tilbuddet om at følge uddannelsen på HNIE.