Skip to main content

Penge og resultater

| Administrator | Nyheder 2006

Referat af HB møde 7/2006, der blev afholdt i torsdags, er nu på nettet.

Penge er ikke alt, men de er gode at have, når vi vil satse.

Jette Kreiberg havde lavet et omfattende og grundigt analysearbejde. Alle større aktivitetsområder i forbundet blev beskrevet ud fra de mange synspunkter, der kom frem i Cafedebatten på repræsentantskabsmødet.

Sagt lidt firkantet kom der fra klubrepræsentanterne mange ønsker til opgaver som forbundet skal løse, men ikke helt så mange realistiske bud på, hvordan vi skaffer resurserne til at få det gjort.

Det sætter HB i den velkendte knibe. Hvor skal der skæres i aktiviteterne ? - eller sagt mere positivt, hvor skal vi så satse, mens andet må ligge ??

Generelt er der i HB stor opbakning til at skabe gode rammer omkring især de unge. Det er bare ikke altid nødvendigvis det samme som at give tilskud for at nedbringe deltagerbetalingen var Kim Folmann Jørgensens synspunkt i hans oplæg.

Måske er vejen frem at bruge pengene på en anden måde, så rammerne omkring de unge bliver til stabile netværk og indholdet af en sådan kvalitet, at de unge gerne vil betale for det.

Erfaringerne med støtteordninger som eksempelvis breddepuljen, tilskud til klubbernes korttegning og så videre har ikke flyttet ret meget.

Støttekroner sætter ikke meget nyt i gang, og bliver ofte en del af driften uden at give nogen målelig udvikling.

Budgetdebatten sluttede i en 1. behandling af budget 2007.

Vi ligger i budgettet stadig med en omsætning på omkring 6 millioner, men skal gerne i 2007 komme i nærheden af balance. Alle fagudvalg skal derfor hjem og kikke grundigt på deres underkonti.

Et andet hovedpunkt var en evaluering af WOC 2006. Der var anerkendelse og ros til alle der tog del i det store arrangement og glæde over bronzemedaljen og tillykke til Claus Bloch.

Evalueringen er ikke afsluttet, idet de ansvarlige for vores landshold vil komme tilstede på de kommende klubledermøder i kredsene, for at lytte og give svar på de spørgsmål der måtte være.

Læs referatet via link herunder…

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/