Skip to main content

Søren Nielsen fratræder

| Administrator | Nyheder 2006

Kortkonsulent Søren Nielsen fratræder sin stilling ved udgangen af september.

Onsdag den 13. september 2006 har Søren Nielsen sidste arbejdsdag. Dermed slutter et langt ansættelsesforhold i kortkvalitetens tjeneste.

Pr. 1. oktober 2005 reducerede forbundet stillingen fra fuld tid til 20 timer pr. uge. Samtidig blev det aftalt at gøre ansættelsen tidsbestemt til et år, som nu udløber ved udgangen af september.

Hovedbestyrelsen har ikke ønsket at forlænge aftalen yderligere, og vil ej heller genopslå stillingen, I stedet vil man stå frit til at få etableret en mere fleksibel struktur på kortområdet. Der lægges i det kommende budget 2007 ikke op til en nedprioritering af forbundets kortarbejde, men til en omlægning til i højere grad at benytte en projekt- og honorarordning

Den endelig model er ikke fastlagt, men udgangspunktet er fortsat en stor fokusering på sikring af høj kortkvalitet.

Hovedbestyrelsen ønsker at fastholde en høj kortkvalitet gennem fortsættelse af de lokale kortkonsulenters indsats, at styrke uddannelse af korttegnere og give bedre vejledning og service til klubberne på områder som grundmaterialer og print/tryk løsninger.

Tak til Søren for en solid indsat over alle årene.