Skip to main content

Netværksmøde om idræt og natur

| Administrator | Nyheder 2006

Kommunalreformen flytter rundt på opgaver. Det får direkte betydning for os...

For os er det især relevant, at de nye storkommuner fra 1. januar overtager ansvaret for naturen fra de nedlagte amter.

Med et slag er administrationen og planlægningen af vores natur og miljø rykket helt tæt på din klub. Det kan blive stor en fordel, hvis vi forstår at gøre vores indflydelse gældende.

Jeg tror, at det lokalt vil kunne åbne nogle nye skove. Flere kommuner er eksempelvis begyndt at betale private skovejere for borgernes brug og adgang. Men det kan også blive farligt, hvis disse aftaler, alene omfatter kommunens egne borgere. Det vil nogle steder gøre det vanskeligt for de af vores klubber, der laver stævner i skove udenfor egen kommune.

Derfor – og fordi vi ved det er vigtigt at være tæt på beslutninger på dette område - bør vi være godt forberedt, når vi kommer til den 1. januar 2007.

Danmark Idræts-Forbund vil gerne hjælpe os, med at få skabt et nyt netværk på tværs af kommuner og idrætsgrene og indbyder derfor til to møder her i efteråret.

DIF skriver:

NMP-netværksmøder i øst og vest

DIF inviterer til møde i Øst- og Vestdanmark for at drøfte etablering af netværk inden for natur-, miljø- og planområdet (NMP) i de nye kommuner og regioner. Møderne finder sted henholdsvis den 4. september i Viborg og den 20. september i Værløse.

Med kommunalreformen overtager kommunerne en stor mængde opgaver inden for natur-, miljø- og planområdet, som hidtil har ligget i amterne, og som berører idrætten. Reformen bevirker også, at idrætten kun behøver én indgang til det offentlige, hvad enten det drejer sig om idræt i pasningsordninger eller samarbejde om en forebyggende sundhedsindsats, om tilskud, planlægning, etablering eller udbygning af faciliteter og anlæg, miljøgodkendelser eller adgang til naturen. Det bliver en udfordring for både kommuner og den lokale idræt, og der er behov for en solid kommunikation mellem idrætsråd, foreninger, organisationernes specialister og kommunen for at finde de rigtige løsninger.

I DIF’s amtsudvalg, som ophører med udgangen af 2006, er der meget gode erfaringer med, at NMP-opgaverne bedst løses ved at knytte personer fra klubberne, forbundene og organisationerne sammen i netværk. DIF anbefaler derfor, at der dannes netværk i og på tværs af idrætsrådene for at styrke vidensopsamling og formidling inden for disse til tider komplicerede områder.

Er du interesseret i at komme med i et NMP-netværk er det vigtigt, at du møder op til netværksmødet. Det gælder også, hvis du i forvejen er med i et sådant netværk igennem dit idrætsråd/idrætssamvirke, din forening, dit specialforbund eller på anden måde som repræsentant for din idræt. Mød også op, hvis du blot er interesseret i området uden på forhånd at vide, om du vil med i et netværk.

Program og tilmeldingsblanket for mødet i Viborg den 4. september kan læses via link – tilmeldingsfristen er kort - allerede den 28. august.

Tilmeldingsfristen for mødet i Værløse den 20. september udløber den 12. september.

http://www.dif.dk/netvaerksmoede2006_viborg.pdf