Skip to main content

U16-samling – en vigtig del af fødekæden

| Administrator | Nyheder 2006

I forrige weekend var der U16-samling i Silkeborg-området, hvorfra Jan Scheel, talentudviklingstræner har sendt denne beretning

Vi boede på HNIE, der skabte perfekte rammer for en sjov weekend med stor fokus på læring.
15 løbere, heraf 8 drenge og 7 piger, viste at de gerne vil lære en masse om teknik.

Det tekniske program for weekenden var fredag aften postpluk på Sletten, lørdag o-teknisk test i Silkeborg Sønderskov og søndag klassisk bane i Velling-Snabegård.


Lørdagens o-tekniske test var weekendens absolutte fokustræning, idet målsætningen var at definere udviklingsområde(r) for den enkelte løber.

Banen gennemføres to gange. Første gennemløb er et udtryk for tidsforbrug til orienteringsprocessen samt fysik. Andet gennemløb er et udtryk for udelukkende fysik, idet samme vejvalg gennemføres, hvor svej og bom korrigeres.

Således opnås dels et udtryk for, hvor dygtig løberen er til at gennemføre orienteringsprocessen, men ligeledes et udtryk for, hvor løberen står rent fysisk i forhold til U16-gruppen som helhed.

Efter hvert gennemløb udfyldes et analyseskema, hvor løberen foretager subjektive vurderinger af eget løb – herunder en vurdering af planlægningen af strækket, gennemførsel af planen samt vurderet tidstab.

Træningen gennemføres med EKT, der senere analyseres i sammenhæng med løberens subjektive vurderinger. Dette er grundlaget for individuelle anbefalinger for den enkelte løber i det fremtidige udviklingsarbejde.

De overordnede konklusioner for U16-løberne er, at de på det tekniske område kan blive meget bedre. Det er helt efter forventning, set i forhold til løbernes erfaring med svære baner. Men den store udfordring er at få sat tilstrækkelig fokus på det tekniske område, og hjælpe løberne til at få kvalitet på den tekniske træning. Ligeledes at give løberne redskaber til at vurdere egen træning kritisk og foretage justering af teknikken.

Løberne viste at de evner netop dette i træningen i Velling-Snabegård, hvor oplægget var en ”fuld kontrol” træning, dvs. teknikken styrer farten hele tiden!

Vi har set et stort potentiale for den kommende generation af topløbere i Danmark, men også at det er meget vigtigt at trænere yder en stor indsats for at sikre indlæring af teknik i en tidlig alder.½

Interesserede er velkomne til at kontakte Jan Scheel på 61467338 for at høre nærmere om turen samt arbejde med U16-gruppen generelt.

Tak til løberne for en spændende weekend – og tak til HNIE for suveræn service!

På vegne af lederteamet – Lars Lindstrøm, Claus Bobach

Jan Scheel
Talentudviklingstræner i DOF