Skip to main content

Dialogmøderne blev en succes

| Administrator | Nyheder 2006

Vi var ikke klar over hvor mange der ville bruge en aften på §§§, men vi blev ikke skuffet...

Vi fik i §§§ gruppen et stærkt modspil, og noget at arbejde videre på. De tre dialogmøder viste sig at være en afslappet og efter vores opfattelse kvalificerende måde at komme videre på.

Demokrati kan være en tung og vanskelig størrelse. Det tager tid, når man først skal sætte sig ind i de konkrete forslag og derefter sammenholde dem, med de mange høringssvar og udtalelser.

Alle kan ikke få ret i al ting. Det kan enhver se, hvis vi kikker på de mange høringssvar. Og der må træffes beslutninger i den sidste ende, men det er her vigtigt at disse sker i åbenhed og på et bredt oplyst og kvalificeret grundlag.

Fristen for skriftlige høringssvar til Udkast II udløber i morgen den 20. maj. Derefter går vi i §§§ gruppen i tænkeboks, og kommer med vores endelige bud på det nye reglement.

Det er herefter op til klubledermøderne og HB at gøre arbejdet færdigt.

Vi synes selv at vi er tæt på målet, og at det virkelig er lykkedes at få mange med i processen. Det lover godt for arbejdet med at få reglement 2007 landet rigtigt, så vejen ligger åbent for at få arrangementshåndbogen og banelæggerhåndbogen samt ”Værd at vide hæfterne” i nye opdaterede udgaver.

Der vil også følge en kursusrække med. Det vil ske i alle kredse. Vi ser frem til at møde Jer der, Det bliver i løbet af det sene efteråret 2006, og det tidlige forår 2007.

Det bliver da inspirerende og spændende!

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/