Skip to main content

Lars Olsen, Roskilde i HB

| Administrator | Nyheder 2006

Ny formand for Planudvalget bliver OK Roskildes tidligere formand Lars Olsen.

På repræsentantskabsmødet kunne brikkerne i den nye struktur ikke falde helt på plads. Klaus Olsen's afløser som formand for det tidligere konkurrenceudvalget var ikke fundet.

Derfor fik hovedbestyrelsen en bemyndigelse til at få pladsen besat. På HB mødet i torsdags var, der enighed om at opfodre Lars Olsen, Roskilde, til at påtage sig opgaven.

Lars har nu svaret bekræftende på opfordringen, og indtræder med omgående virkning som nyt medlem af HB og som formand for det nye fagudvalg: Plan.

Lars har været med i udviklingsgruppen, der afsluttende sit arbejde i efteråret 2004, og siden været med den projektgruppe, der arbejder på at skrive et nyt og enklere reglement for 2007. Opgaver der netop er fremadrettede, som arbejdet i det nye planudvalg vil være det.

Det er også en erfaren klubmand, der nu kommer i HB. Lars har, som formand i OK Roskilde, en pæn andel i den succes, som klubben har oplevet de seneste år.

Det er således en idrætsleder med stor indsigt i klubbernes situation og muligheder, der sætter sig ved hovedbestyrelsens bord. Det sker foreløbig for de kommende to år.

Jeg er sikker på det vil blive til gensidig glæde. Tilykke til Lars med opgaven og valget.