Skip to main content

HB referatet på nettet

| Administrator | Nyheder 2006

Mødet fredag før repræsentantskabsmødet bruges til forberedelser....

Men der blev tid til at glæde sig over en lille men vigtig medlemsfremgang i DIF-tallene fra 6.833 i december 2004 til 7.072 i december 2005.

Der blev samtidig luget ud i klublisten, hvor 9 klubber blev slettet efter eget ønske eller fordi de ikke giver livstegn fra sig de sidste 2 år, mens to blev sat på observationslisten, og en ny kom til.

Der blev brugt tid på at drøfte Friluftsrådets indbydelse til nyt indsatstområde, til status på NOC 2007 og nyt et fælles markedsføringsselskab skabet af Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund i fælleskab. Det kunne blive fornuftigt for os.

Endelig var der tid til lidt uformel hygge til ud på de sene timer.http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/index.html