Skip to main content

Johan McLassen og Michael Sørensen diplomtrænere

| Administrator | Nyheder 2006

På DOFs Trænerseminar lørdag den 4. marts forsvarede JohanMc Lassen og Michael Sørensen deres afsluttende Diplomtrænerprojekt.

Michael Sørensen og Johan McLassen satte et flot punktum for deres diplomtræneruddannelse ved i lørdags, i forbindelse med Trænerseminaret på Vejlefjord (4.3.), at forsvare deres afsluttende diplomtrænerprojekt.

De havde blandt flere emner valgt at behandle de problemstillinger, der er i forbindelse med at man i kortere eller længere perioder rejser til udlandet for at dygtiggøre sig som satsende dansk orienteringsløber.

Titlen på deres diplomtrænerprojekt var:
DOF's Udflytningepolitik.

Som Johan og Michael skriver i deres indledning:
"Det er ikke altid helt problemfrit at rejse til udlandet. Dels kan der være store økonomiske om-kostninger forbundet hermed, da man både skal have et sted at bo samt arbejde, hvilket ofte helst skal være på deltid, hvis der også skal være tid til det egentlige mål med udflytningen, nemlig træning.
Samtidig kan det også være, at man gerne vil bygge videre på eller påbegynde studier, hvilket igen kræver tid.
Begrebet ”o-bums” benyttes ofte af de udflyttende selv og betegner fint, hvordan mange vælger at tilsidesætte flere luksusgoder for i stedet at have råd til meget fritid - træningstid.

Formålet med opgaven har derfor været at opstille nogle forslag til løsningsmodeller til ovennævnte problemer, så overgangen kan forløbe så let og smertefrit som muligt og udøveren så vidt muligt undgår at falde i de fælder, der i naturlig grad er forbundet med et så radikalt skift i hverdagen, som en flytning til udlandet er"

Deres opgaveformulering lyder således:
"Der formuleres en ”udflytningspolitik”, som beskriver hvad DOF's eliteudvalg skal være behjælpelig med, og hvad udøveren/udøverens familie og den "modtagende klub" skal være opmærksomme på og være behjælpelige med, så opholdet bliver udbytterigt på alle måder.
”Udflytningspolitikken” suppleres med en beskrivelse af udviklende træningsmiljøer, støttemuligheder, kort, træninger, studie/arbejdsmuligheder osv".

Opgaven består af to hovedele:
1) Oplæg til DOF's udflytningspolitik
2) Oplæg til udflytningsguide

Første del behandler de spørgsmål og overvejelser, man som orienteringsløber bør gøre sig, før man beslutter sig, samt hvilken hjælp, man bør kunne forvente fra henholdsvis klub- og forbundsside.

Anden del er en oversigt over de mest aktuelle udflytningsdestinationer med kortudsnit fra områderne samt en grundig gennemgang af fordele og ulemper ved hvert enkelt sted.

Bedømmelsesudvalgets havde ros til opgaven og begge har nu fået vurderingen BESTÅET.

Tillykke til de to nye Diplomtrænere.


Fakta om Diplomtræneruddannelsen:
DOF-DIF’s Diplomtræneruddannelse består af to dele:
Del 1: 180 timers idrætsgenerelt stof, der gennemføres af Danmarks Idræts-Forbund og sammen med studerende fra andre forbund.
Del 2:
En idrætsspecifik del (orientering), der omfatter 50 timer, hvor projektdelen vægtes med 20 timer. Denne del af uddannelsen står forbundet for og har kun deltagelse af orienteringsløbere.

Der er nu i alt uddannet 13 diplomtrænere efter den nye ordning (ovenstående).
Pt er der fire nye som er i gang med at tage uddannelsen og de forventes at være færdige med deres uddadnnelse i 2007.
De fire er: Claus Lybgby, OK Gorm, Henrik Hinge og Henrik Jørgensen, OK Pan og Søren Larsen, OK Øst.

Johan McLassens og Michael Sørensens projekt vil i løbet af kort tid være tilgængelig på DOFs hjemmeside.