Skip to main content

Mr. Condes

| Administrator | Nyheder 2005

Dansk orientering har en verdenskendt eliteløber mere end vi normalt tænker på...

Alle kender Condes. Det enkle og verdenskendte banelægger- og udskriftprogram. Men er vi alle klar over at der bag dette navn gemmer sig en stille nordjyde ved navn: Finn Arildesen.

Han tilhører eliten, men bruger ikke tiden på elitesamlinger eller hårde træningspas, men på møder og timer bag skærmen - PC-skærmen. Han har gennem mange år rejst verden tynd for DOF og IOF i jagten på det det perfekte IT-værktøj for os andre. En værdig repræsentant for dansk orientering.

Hjemmesiden har fået denne rapport fra frontlinien indenfor arbejdet i IOF-IT Commission:


af Finn Arildsen, dansk medlem af IOF-IT Commission:

Det følgende er en kort opdatering om nogle af de emner, som arbejdes med i IOFs IT Commission (ITC), hvor jeg er dansk repræsentant. Emnerne som kommissionen arbejder med, er i sagens natur teknisk tunge, og det fører nok for vidt at komme ind på detaljer.

Tidtagning
Indførelsen af sprint som ny distance i VM medførte tidtagning med 1/10 sekunds præcision, hvor vi ellers bruger 1 sekunds præcision. Grunden er, at man på en resultatliste for et sprint-VM typisk vil finde adskillige løbere indenfor samme sekund. For at kunne skille disse er man nødt til at bruge en mere nøjagtig tid.

Det er ikke muligt at opgive tider med 1/10 sekunds nøjagtighed med den teknik, vi traditionelt anvender til o-løb. Selv om urene opgiver tiden med decimaler, kunne man ligså godt have fundet disse decimaler med en terning. Når man tager tid med 1 sek. præcision er det ok, at et ur taber i nærheden af 1/2 sek. i løbet af et arrangement. Det er ikke ok, når man tager tid med 1/10 sek. præcision.
Kravet om højere præcision i tidtagningen øger derfor kravene til tidtagningsudstyret og ligeledes kravene til løbsarrangørernes håndtering af udstyret.

Urene skal først og fremmest have en meget større nøjagtighed. Det gælder både urene i start og i mål. Endvidere skal der bruges "startgates", sådan cirka som man ser det ved alpint skiløb. Det er absolut ikke udstyr i den billige prisklasse.

Emnet har været højt på dagsordenen i ITC i de senere år. Reglerne om 1/10 sek. tidtagning har nemlig skullet udmøntes i praktiske guidelines til arrangørerne. I dette arbejde har vi blandt andet ladet os inspirere af de erfaringer, man har gjort sig i det internationale skiforbund, og de specifikationer og anbefalinger, man bruger for alpine skiløbsstævner.

Rent praktisk betyder det, at man som arrangør af et IOF-løb (World Cup og Verdensmesterskaber) nu skal have sit tidtagningssystem forhåndsgodkendt.

Som en del af arbejdet har vi udarbejdet en Powerpoint-præsentation, som giver en mere detaljeret indføring til de tekniske udfordringer. Præsentationen kan findes på IOFs hjemmeside.

Klippesystemer
Der har været en del debat om elektroniske klippesystemer. I flere tilfælde er løbere blevet diskvalificeret ved internationale mesterskaber på grund af manglende klip. Klippesystemet bringes ofte i mistanke, når den slags sker. Og det uheldige i situationen er, at det ikke kan bevises, om det er løberen, som ikke har gjort, som man skulle, eller der er fejl i klippesystemet.

Samtidig er der flere nye klippesystemer på vej. Emit har udviklet et såkaldt "touch-free" klippesystem, hvor man blot skal holde sin brik indenfor en kort afstand af postenheden for at klippe. Dette imødekommer et stort ønske fra ski- og mountain-bike-løberne, som har andet at bruge hænderne til end at klippe. Og i Kina er der kommet to nye klippesystemer, som begge er inspireret af SportIdent (se fx. www.orienteering.cn).

Dette sætter fokus på emnet: Hvordan vil vi have fremtidens klippesystemer?

Man er i IOF meget opmærksom på, at nye principper i klippesystemer faktisk kan rokke ved et grundlæggende princip i vores sport -- at man skal "klippe" posten. Man er derfor interesseret i, at udviklingen af nye klippesystemer styres af orienteringssportens ønsker. Samtidig ønsker man, at nye systemer skal være fri for de problemer, vi hidtil har oplevet.

Der blev derfor i januar 2005 nedsat en arbejdsgruppe bestående af Håvard Tveite, Kåre Kirkevik og undertegnede, som fik til opgave at skrive en specifikation for fremtidige klippesystemer. På nogen punkter er dét en opgave, som er ligetil. På andre punkter viser det sig at være en kompliceret opgave at beskrive krav, som dækker en fælles holdning blandt o-løberne. Og krav til et system, som kan bruges til et træningsløb, kan være i modstrid med krav til et system, som kan bruges til Verdensmesterskaber og Olympiske Lege.
Gruppen leverede sit udkast i august, og det vil formentlig tage et stykke tid at fordøje, bl.a. fordi der er så mange forskellige holdninger til emnet.

Interface standarder
Gennem mange år er der blevet udviklet IT-systemer til orienteringsløb. Det har imidlertid altid været et problem, at systemerne ikke har kunnet "snakke sammen". Man har skullet indtaste data igen, når de har skullet overføres fra det ene system til det andet. Løsningen på det problem er naturligvis, at systemerne bruger et fælles udvekslingsformat, så data kan føres direkte fra det ene system til det andet.

ITC udarbejdede derfor i 2002 - i samarbejde med en række involverede parter - en beskrivelse af sådan et fælles udvekslingsformat. Efterfølgende har hovedparten af de gængse IT-systemer taget formatet til sig, og det er blevet meget lettere at overføre data fra det ene system til det andet. Man kan med andre ord sige, at dette arbejde har båret frugt. Med tiden er der imidlertid opstået behov for at opdatere formatet. ITC leder derfor med lys og lygte efter frivillige, som kan påtage sig arbejdet med at koordinere opdateringen.

IOFs hjemmeside
I og med at jeg i sin tid var bannerfører for at IOF skulle have en hjemmeside, har jeg som en slags teknisk konsulent bevaret kontakten til dette arbejde, som ellers er forankret i IOFs sekretariat. Det har i lang tid været et ønske at hjemmesiden skal fornys og bringes op til dagens standard. Der er væsentlige dele af siderne, som er uændrede, siden hjemmesiden blev oprettet for snart 10 år siden. Og det ser nu ud til, at det langt om længe lykkes.

Opdateringer på den eksisterende hjemmeside kræver assistance af IT-kyndige på basis af frivillig arbejdskraft. Den nye hjemmeside skal kunne opdateres af sekretariatet uden denne assistance. Så der er håb om en mere levende side. Arbejdet med at forny siden har trukket i langdrag, fordi de frivillige, som står for arbejdet, er travle mennesker, som bliver rykket i fra alle sider.

Fremtiden
Der er stadig mange opgaver at løse. For det er jo ikke ligefrem sådan, at der kommer mindre IT-teknik i brug ved orienteringsløb. Man mærker tydeligt - også i ITC - at det bliver sværere at løse disse opgaver ved frivillig arbejdskraft. Så det er desværre nødvendigt at prioritere kraftigt.

http://www.orienteering.org/