Skip to main content

Forlængede uddannelsesforløb

| Administrator | Nyheder 2005

Er du en ung talentfuld o-løber ? Bruger du megen tid på træning og konkurrencer? Er svaret ja, er der med TD's godkendelse muligt at forlænge ungdomsuddannelsen med et år - efter indstilling fra DOF.

Mellem Team Danmark og DOF er der indgået en aftale om, at godkendelse kun sker efter indstilling fra DOF.
I første omgang sker det ved TKC-træneren, men med mindre indstillingen har en påtegning af DOF ved sportschefen, K. K. Terkelsen, bliver ansøgningen ikke behandlet af Team Danmark.
Det idrætsniveau, der mellem DOF og Team DK er aftalt som indstillingskrav er, at løberen som minimum skal være optaget i et Talentkraftcenter. Dertil vil der også blive anlagt en individuel vurdering.


Ansøgningsprocedure:
Inden 20. januar 2006: Fremsendelse af ansøgningsskema til det ønskede uddannelsessted
Senest 1. februar: Fremsendelse af ansøgning fra uddannelsessted til Team Danmark
1. februar: Ansøgninger sendes fra Team Danmark til DOF, der foretager den idrætslige vurdering.
15. februar: DOF sender indstilling omkring den enkelte ansøger til Team Danmark
ultimo februar: Svar udsendes fra Team Danmark til ansøgerne.

Ansøgningsskemaer og informationsmateriale blev søndag den 11. dec. uddelt til alle TKC-trænerne.

Det er også muligt at hente både ansøgningsskema og informationsmateriale på Team Danmarks hjemmeside: www.teamdanmark.dk

Se i øvrigt også DOF's uddannelsespolitik, hvor emnet er nærmere beskrevet (se eliteudvalgets hjemmeside under Topsportsakademi).http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/d