Skip to main content

Repræsentantskabsmødet 2006

| Administrator | Nyheder 2005

Forvarsel om næste års repræsentantskabsmøde på Vejle Fjord er nu udsendt til klubberne i nyhedsbrev 2/2005

Som traditionen byder, giver vi her midt i december et forvarsel om det kommende repræsentantskabsmøde. Det sker direkte til klubber, kredse og medlemmer med hverv i forbundets udvalg.
I år sker det i form af en kortfattet mail via O-service. En mail der indeholder en link til et nyhedsbrev i pdf-format.
Et format der gør det let for modtageren at hente og printe til eget brug eller til klubbens opslagstavle.
Det fremgår af forvarslet at:

Repræsentantsskabsmødet 2006
Forbundets ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i 2006 lørdag den 4. og søndag den 5. marts 2006. Mødet holdes over to dage på Vejle Fjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Mødetidspunktet er lørdag den 4. marts 2006 kl. 13.00. Mødet forventes at slutte søndag den 5. marts 2006 kl. 16.00.

Møde– og taleret har medlemsklubbernes repræsentanter, medlemmer af hovedbestyrelsen og kredsbestyrelserne samt medlemmer af permanente udvalg, stabsudvalg og appeludvalget. Det er kun klubrepræsentanterne, der har stemmeret.

Der er tradition for at vi indbyder gæster. Det er dirigenten der bestemmer om disse skal have ret til at tage ordet. Som hidtil vil forbundet betale for gæsternes ophold, mens gæsterne selv betaler rejsen.

Gæster er gæster
Som noget nyt er det i år besluttet at man ikke kan deltage som gæst og samtidig være klubrepræsentant med stemmeret. Ønsker man at deltage i mødet, som klubrepræsentant må klubben betale. Det gælder selvom man er æresmedlem eller tidligere modtager af et ærestegn, og derfor er indbudt som gæst.


Om frister hedder det:

Vigtige frister
Fristen for at fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet under dagsordenens punkt f) udløber mandag den 2. januar 2006. Det følger af lovenes § 8.10. Samme sted står der, at sådanne forslag skal sendes til forbundets sekretariat og være i hænde senest denne dag. I praksis vil det være tilstrækkelig, hvis du sender en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden midnat.

Det bemærkes for en ordens skyld, at ændringsforslag til andres forslag ikke er omfattet af fristen. HB har bebudet at der kommer et forslag til ny struktur og et forslag til beslutning om en fortsat satsning på elitearbejde, ”Verdensklassekultur”

Udvalg skal indsende deres beretning til Sekretariatet senest søndag den 15. januar 2006.

Mødemappen med den skriftlige indkaldelse til repræsentantskabsmødet vil blive udsendt i uge 6. Mappe kommer i år alene i en elektronisk udgave.

Fristen for tilmelding til mødet udløber mandag den 27. februar 2006.


Print og læs hele nyhedsbrevet via link herunder. Der er flere spændende oplysninger om blandet andet det trænerseminar, der bliver afholdt samme sted lørdag den 4. marts 2006.

http://www.schm.dk/vedtag/2005_2_DOFnyhedsbrev.pdf