Skip to main content

Elitespørgsmål blev vendt

| Administrator | Nyheder 2005

Eliteudvalget havde i går aftes inviteret klubber til dialog om elitespørgsmål. Repræsentanter fra 10 klubber deltog.

Ideén til at invitere de klubber, der har elitespørgsmål tæt inde på livet, opstod i foråret og en 'foreløbig invitation' for at få en interessetilkendegivelse blev udsendt.
Responsen dengang var så positiv, at det blev besluttet at invitere til et 'dialog og informationsmøde' til efteråret.

Mødet blev så afholdt i går aftes i Odense, og der var efter mødet stor enighed om, at et sådan møde, hvor klubberne i direkte dialog med eliteudvalget kan få svar på og drøftet nogle af de mange spørgsmål og problemstillinger, der gennem et år opstår, er positivt.
Det kan være spørgsmål om udtagelser, planlægning af terminslister, økonomi, samarbejdet med Team Danmark, og meget mere.

Der var blandt de 16 fremmødte klubrepræsentanter fra 10 klubber en særdelse god spørgelyst og lyst til at fremkomme med synspunkter, som er vigtige at få drøftet og afstemt i det fælles arbejde omkring dansk eliteorientering.

De klubber der var inviteret, var de klubber, der har løbere i forbundets elitegrupper, samt de klubber, der står bag vore KC'er og TKC'er.
Ud over de 10 fremmødte havde yderligere fire udtrykt interesse, men de måtte desværre melde fra lige bestemt i går aftes.

Der vil fra mødet blive udarbejdet et referat for at fastholde de anbefalinger og ønsker, der fremkom.
Der var blandt deltagerne heller ingen tvivl om, at et nyt møde skal afholdes til næste år og gerne tidligere og den opfordring har eliteudvalget med glæde taget til efterretning.
Fra eliteudvalget deltog eliteudvalgsformanden Helge Lang Pedersen, landstræner Jakob Ødum og sportschef K. K. Terkelsen.