Skip to main content

Nordisk børne- og ungdomsidrætskonference 2005.

| Administrator | Nyheder 2005

I perioden 6. – 9. oktober blev den 4. nordiske børne- og ungdomsidrætskonference afhold på Ålandsøerne. Fra Danmark deltog 10 idrætsforbund, hver med en ung under 25 år, en person fra det politiske system, og en ansat i forbundet. I alt deltog 150 person

I perioden 6. – 9. oktober blev den 4. nordiske børne- og ungdomsidrætskonference afholdt på Ålandsøerne. Fra Danmark deltog 10 idrætsforbund, hver med en ung under 25 år, en person fra det politiske system, og en ansat i forbundet. I alt deltog 150 personer fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Fra Dansk Orienterings-Forbund deltog ungdomsleder Sune Jørgensen, formand for Børn og Unge, Jette Kreiberg samt undertegnede.

Konferencens formål var:
•\tFremme og udvikle det nordiske samarbejde i børne- og ungdomsidrætten
•\tPræsentere aktuelle forskningsresultater
•\tUdveksle erfaringer og modeller mellem de enkelte forbund og lande
•\tSkabe nye kontakter og netværk

Temaerne på konferencen var:
•\tKonkurrenceformer for børn og unge
•\tUngdommens indflydelse i idrætten

En række spændende oplæg fra den nyeste forskning dannede grundlag for forskellige diskussioner. Resultaterne fra den nyeste forskning kan kort opsummeres til:

•\tKonkurrenceelementet har ikke negative konsekvenser for børn og unges udvikling, hvis der samtidig sættes stor fokus på de sociale aktiviteter børn og unge imellem.
•\tKonkurrenceelementet bør ikke være det bærende element i idrætten for børn under 14 år.
•\tEn fokusering mod konkurrenceelementet alene er et slag mod udvikling af børn og unges selvværd, mod evnen til at skelne mellem godt og ondt og mod den indre motivation.

Man har i Norge lovgivet på området, og bl.a. sagt at børn under 14. år ikke må deltage ved det norske mesterskab. I Finland har man fra regeringen lavet en række anbefalinger for børne- og ungdomsidrætten, gående på at fjerne fokus fra konkurrenceelementet, og få det sociale element mere med i stedet. Erfaringerne viser også at de fleste topidrætsudøvere kom relativt sent i gang med den idræt, hvor de er rigtig gode. De har prøver mange andre ting først.

Med hensyn til ungdommens indflydelse var konklusionen helt klart at en øget ungdomsindflydelse i klubberne mindsker frafaldet i klubberne.

Aktiviteter tiltrækker nye, men det sociale fællesskab i klubben fastholder.

Der skal være unge med i bestyrelser, udvalg og projekter.

De unges kommunikationsformer skal anvendes mere – internet og sms.