Skip to main content

Væk fra faste standarder - og hen imod faste standarder

| Administrator | Nyheder 2005

Slingrekurs, overhovedet ikke, for det var to vidt forskellige politikfelter, der blev behandlet på kortseminaret i Odense i går.

Kortudvalget har efter mange års tøven endelig godkendt printning af kort, men tager så også konsekvensen af, at 2 farveprintere ikke leverer 2 helt ens tryk. Derfor må farvesammensætningen for vore kort tilpasses hver enkelt printer, så de kort, løberne får i hånden ved arrangementerne, har samme farver. Det er en mulig og overkommelig proces, men klubbernes rentegnere må i gang med at nørde, når kortudvalgets standardfarveskema kommer.

Imidlertid laver printere også forskel på streger, og der blev, så vidt jeg kunne høre, givet grønt lys for at ændre stregtykkelser (og stiplinger ?), så kortet ser rigtigt ud. Højdekurver kunne eksempelvis fortyndes fra 0,21 mm til 0,16 mm.

Så langt, så godt, men skridtet til herefter "lige at lave lidt mere om" er uendeligt kort, og tager rekognoscør eller rentegner det skridt, er vi ude i noget snavs. På seminaret blev i fuld alvor nævnt "lodrette lavninger" som blot én af tre forskellige lavningstyper i kurvebilledet (U-lavningen ikke medregnet). Efter undertegnede korttegners og orienteringsløbers mening duer det ikke med en masse lokale og specielle signaturer.

Baneindtegning

Håndindprikningens tid varede mange år, men er ovre, selv for de fleste træningsløb. "Mullen" var god, men rummede efterhånden ikke nok muligheder. Plotning var med til at gøre vore stævner elektroniske og strømlinede, men med printning hører kort og baner helt sammen. Dog ikke ved de mest officielle stævner (DM og lignende), hvor der stadig kræves kort, trykt med offset-teknik. - Men banerne skal jo på kortet, og mulighederne i det udmærkede postbeskrivelsesprogram Condes blev udforsket på seminaret.

En forudsætning for at kunne printe banen på et kort, der er trykt i forvejen er dog, at kortet er i enten A4 eller A3 format - og rimelig præcist skåret af. Tiden med kvadratiske, høje og smalle, eller meget lange kort er ovre - med mindre arrangørerne vil klare banepåtrykningen på helt anderledes vis.

Tak til kortudvalget for et indholdsmæssigt og organisatorisk godt seminar.

Gert Pedersen
OK Melfar