Skip to main content

Find -> Klub på kort

| Administrator | Nyheder 2005

O-service savner lidt opbakning. Hvorfor er din klub ikke med ?

Det har længe været muligt at afsætte klubbens adresse eller klublokale som en rød prik på et stort danmarkskort.
Kun 14 klubber har til dato brugt den mulighed. Se dem sådan:
- www.o-service.dk
- Log på
- Tryk "Find" i den grønne bjælke
- Tryk "Klub på kort" i venstre spalte.
Her får du et lille danmarkskort, som viser de klubber der er klar.
- Peg på en af de røde prikker og få oplysninger.
- Tryk på en af prikkerne og du kommer tættere på.
Smart ikke. - Men ikke så smart at din klub ikke er vist!
Kortet kan også findes via klubbens side i O-service.
- Prøv at kikke på f.eks FIF Hillerød's klubside og tryk dig frem til kortet, der viser placeringen af ”Kompashuset”, der er deres klubhus.

Perspektiverne er store. Når vi får flere med vil funktionen blive udbygget, så klubberne også kan indlægge - Kort til salg, Faste poster, og måske også startsteder til løb og stævner etc.

Men hvem skal sætte din klub på danmarkskortet? . Det kan kun din klubadministrator. Han skal ind under ”Ret klub”, og afmærke på kortet, hvor jeres klublokale er på danmarkskortet.

http://www.o-service.dk/index.asp?gruppe=fnd