Skip to main content

Ny dommeruddannelse

| Administrator | Nyheder 2005

På repræsentantskabsmødet lovede HB at tilbyde en ny dommeruddanelse inden 1. juli. Nu er tilbudet der.

De senere år klage- protest- og ankesager har gjort ondt.
Derfor blev det på repræsentantskabsmødet vedtaget at lave stramninger i lovene, at arbejde med nye regler i løbsreglement og at vi skulle udbygget kursusvirksomhed for Juryformænd eller Overdommere.
Søndag den 12. juni 2005 sker det første gang, idet Konkurenceudvalget, hvorunder teknisk udvalg er hjemmehørende, indbyder til et nyt dommerkursus i Odense.
Det bliver en dag med fokus på §§§ og ikke mindst gode råd om hvordan tvister på stævnepladsen løses rigtigt.
Der bliver også lejlighed til at kikke den projektgruppe, der arbejder på et nyt og forenklet reglement i kortene.
Bag kurset står Thomas Lindschouw, der er advokat, Tom P. Neesgaard, der forbundets mr. §§§ og undertegnede også med en karriere indenfor det juridiske.

Tilmelding via O-service.

Se indbydelsen via link herunder.

http://www.dk-orientering.dk/udu/uduindbydelse12.06.2005.html