Skip to main content

Ove Gasbjerg genvalgt

| Administrator | Nyheder 2005

Forbundets tidligere formand genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse.

95 organisationer, der har deres virke i den fri luft midt i Danmarks natur, var i går samlet til Friluftsrådets årlige generalforsamling i Valby.
Der var ros til en hårdarbejde bestyrelse, som via en ny projektorganisation har formået at ryste årtiers støv af strukturen og sikret en fremdrift og bredde i arbejdet, som er misundelsesværdigt.
Spørgsmålet om adgangsforhold til naturen var selvfølgelig med i beretning, hvor vi som naturbenyttere endnu engang må konstatere at adgangsreglerne til skovene ej heller denne gang afgørende blev forenklet eller forbedret.
Den nye adgangsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. maj 2005, vil senere blive gennemgået her på hjemmesiden. Der er vigtige ændringer.
Ellers var det spørgsmål om Nationalparker og det nye kommunale landkort, der blev brugt tid på.

For DOF var det glædeligt at Ove Gasbjerg blev genvalgt til bestyrelsen for en ny 2 årig periode med det næst højeste stemme tal.

Tilykke, Ove!

http://www.friluftsraadet.dk/1