Skip to main content

Team Danmarks støttekoncept nu tilgængelig

| Administrator | Nyheder 2005

Der er det sidste halve år talt meget om Team danmarks støttekoncept. Efter diverse høringer og tilretninger er det nu tilgængeligt på Team Danmarks hjemmeside

Der er det sidste halve år blevet talt og skrevet meget om Team Danmarks støttekoncept.
Efter diverse høringer og tilretninger er støttekonceptet for perioden 2005-2008 nu tilgængelig på Team Danmarks hjemmeside, hvorfra det nu kan downloades.

http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/webs6abd4n