Skip to main content

DOF's Trænercirkel er vågnet op af sin dvaletilstand

| Administrator | Nyheder 2005

DOF's Trænercirkel, som op gennem 90'erne var en aktiv inspirator for alle, der interesserede sig for træning, bl.a. med et fornemt blad, tabte pusten i starten af dette århunderede. Ja, der var dem, der troede, den var afgået ved døden. Men nej, den har

Trænercirklen i Dansk Orientering er genopstået efter flere år i dvale.
Aktiviteten nu er i første omgang begrænset til en dynamisk hjemmeside, hvor alle trænere har mulighed for at dele erfaringer, via et forum samt deling af dokumenter.

Den genopstandne Trænercirkel er etableret uden en egentlig organisation. Dermed er vedligeholdelse og administration begrænset til et minimum, bestående af en webmaster og få administaratorer på hjemmesiden.

Trænercirklen i Dansk Orientering har til formål at:
· at sikre en stadig tilgang af trænere til dansk orientering.

· at skabe muligheder for at udvikle trænere og dele kompetencer/erfaringer blandt trænere i Danmark.

· øge mulighederne for videns- og informationsdeling (bl.a gennem nyhedsbreve og forum).
· øge interessen for trænergerningen.

· føre et opdateret trænerkartotek.

Alle trænere, uanset om man arbejder med bredde eller elite, kan oprettes som brugere. Øvrige der er interesseret i at følge med i træningen indenfor orientering, kan tilmeldes som ikke-trænere, og dermed modtage nyheder indenfor trænerområdet.


Se hjemmesiden og tilmeld dig som bruger: http://www.springcup.dk/springcup/trainer/

(placeringen er midlertidig, flytning vil senere blive annonceret)


Fra DOFs Eliteudvalg rettes en stor tak til Anders Klinting, der har forestået oprettelsen af hjemmesiden.