Skip to main content

Intenst arbejde i NORD-regi for mere TV fra orienteringløb

| Administrator | Nyheder 2005

I NORD-regi er der nedsat en fælles nordisk mediegruppe med Petter Thorresen, Norge som formand. Danmark er repræsenteret ved Johan Fegar, Pressechef for WOC 2006 og Peer Kristensen, Kolding OK.

I NORD-regi er der nedsat en fælles nordisk mediegruppe med Petter Thorresen, Norge som formand. Danmark er repræsenteret ved Johan Fegar, Pressechef for WOC 2006 og Peer Kristensen, Kolding OK.
Gruppen arbejder på at etablere en fælles nordisk mediestrategi og medieplan dels for indeværende år primært omkring NOC og WOC, men også en mere langtrækkende strategi, der fremover skal arbejde for mere orientering i TV.
Gruppen havde møde i Oslo i går og i Johans og Peers fravær deltog K. K. Terkelsen.
Set fra vikarens (kk's)side er der ingen tvivl om, at det er et rigtigt initiativ NORD har taget. Der er en inspirerende, målrettet og meget handlingsorienteret dialog i gruppen.
Ingen tvivl om, at skal de nordiske lande hver for sig og samlet gøre sig håb om mere orientering i TV er det en rigtig vej at gå.
Et gennembrud i forhold til TV er inden for rækkevidde allerede i år.
TV2 Norge har sat vælddige ressourcer ind på at dække de nordiske mesterskaber, med fokus på mellemdistancen. Der er fra TV2 Norges side investeret 600.000 NOK kr i dette projekt. Der vil være 16 kameraer til at dække konkurrencen.
Det norske forbundinvesterer 400.000 kr i projeket
Med et VM i Danmark i 2006 består vores opgave i at overbevise dansk fjernesyn om, at der her bliver produceret drama TV på højt kvalitativt niveau, som de bør ofre opmærksomhed.
I går blev muligheden for at afholde en Media Clinic i forbindelse med NOC. Det kunne være DOF skulle invitere et par nøglepersoner fra DR TV til denne Clinic, hvis det bliver en realitet, så de kunne hente inspiration til deres dækning af VM i Danmark i 2006.