Skip to main content

Spændende program på første WildCard samling

| Administrator | Nyheder 2005

Første WildCard-samling blev gennemført i weekenden i Silkeborg og talentudviklingstræner Jan Scheel melder om stort udbytte.

Jan Scheel udtaler: "Første WildCard-samling er nu gennemført, og jeg kan garantere at udbyttet har været stort for deltagerne. Juniorlederne, Ulrik, Lars og Lone bød på et meget spændende program, bl.a. med fokus på det mentale område.

Det er hensigten, at juniorlederne og jeg fremtidigt skal søge at supplere hinanden i den undervisning, som vi tilbyder løberne. I talentudviklingsprojektet vil jeg (i samarbejde med interesserede) søge at skitsere en samlet uddannelsesplan for løberne, således at der er en rød tråd i den undervisning der tilbydes løberne i klub/kurser/tkc/juniorelite".

Næste WildCard-samling er den 4-6. marts, og udtagelsesforløbet bliver således:
1.feb - sidste information om udtagelsen.
5.feb - 4 uger inden samlingen sender TKC-træneren indstilling til talentudviklingstræner.
10. feb - 3 uger inden samlingen udsendes information om udtagne løbere.
Jan Scheel har planlagt besøg i TKC-erne i foråret efter følgende plan:
19/1 TKC Fyn
2/2 TKC Midt
2/3 TKC Esbjerg/(Fyn)
16/3 TKC Nord
6/4 TKC Spring Cup og TKC Farum

HUSK:
Den 10.feb og 10.marts 19.00 - 21.30 holdes temamøder omkring talentudvikling i henholdsvis Farum og Jelling. Det er åben for alle der har synspunkter på, og som synes det kunne være spændende at bidrage til talentudviklingsprojektet.
Interesserede bedes tilmelde sig til K. K. Terkelsen, sportschefhttp://www.dk.orienteering.org/nyheder/news.cgi?id=2176