Skip to main content

Ankesag afgjort

| Administrator | Nyheder 2005

DOF's Amatør- & ordensudvalg stadfæstede juryens afgørelse fra DM-sprint 2004

(Citat)


Amatør- og Ordensudvalgets bemærkninger:

Amatør- og Ordensudvalget har den 8. januar 2005 besigtiget stedet.

Følgende lægges til grund:
Sidste hegnsstolpe står et stykke fra søen. Selve flethegnet, der er ca. 2 m højt, fortsætter løst og passabelt i retning mod et træ, der står næsten, men ikke helt i søkanten. Fra øverst på hegnsstolpen er der et stykke ståltråd hen til træet som bardun over hovedhøjde. Uanset om hegnet måtte have været ophængt i ståltråden i starten af konkurrencen, har det hele tiden været muligt at passere rundt om hegnet på den ene eller den anden side af træet uden at skulle i søen.
Det fremgår af IOFs kortnorm for sprint ISSOM 2004, der er anvendt, at den ved hegnet anvendte tæthed (tæthed 3) skal anvendes, hvis løbshastigheden reduceres med 80-99%
Tætheden er vanskelig at passere, hvilket er tilsvarende andre steder på løbsarealet, hvor tæthed 3 er anvendt. Det er korrekt at anvende tæthed 3 på det pågældende sted.
Hegnets tilstedeværelse medfører, at det har været nødvendigt at løbe nogle meter længere, end hvis hegnet ikke havde været der, men det nedsætter ikke løbshastigheden mere end forventeligt i forhold til tætheden.

DOF’s reglement for orienteringsstævner punkt 6.18.1 er således:

”Dersom start, post eller mål er forkert anbragt, eller andre grove fejl påvises, og dette må antages i væsentlig grad at have indvirket på konkurrencens udfald, skal overdommeren /juryen efter indgiven protest anere løbet for de klasser/baner, der er berørt af fejlen.”

Alle tre medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget er enige om, at kortfejlen ikke er så grov, at den i væsentlig grad har indvirket på konkurrencens udfald.

Amatør- og Ordensudvalgets kendelse:

Juryens afgørelse stadfæstes.


Læs hele kendelsen under "love, regler og vedtagelser" via link

http://www.schm.dk/vedtag/forside.html