Skip to main content

Nyt ansigt på sekretariatet

| Administrator | Nyheder 2004

Med virkning fra den 1. januar 2005 er Bjarne S. Nielsen ansat som økonomisk-administrativ medarbejder på kontoret i Farum.

Med HB's beslutning om at oprette en stilling som generalsekretær faldt en anden vigtig brik på plads i den nye organisation, fortæller økonomiformand Helge Søgaard til Hjemmesiden.

"Efter Charlotte Bergmann pr. 1. oktober 2004 fik ansættelse hos Novo, har bogholderiet været besat med kontorvikar Rosita Flyger, mens øvrige sekretariatsfunktioner har været fordelt imellem de ansatte. Især kortkonsulent Søren Nielsen har ydet en stor indsats, i tæt samarbejde med kontormedhjælper Troels Christiansen.

Med den nye ansættelsesstruktur overtages det økonomiske og administrative ansvar for hele organisationen af generalsekretæren, der samtidig bliver bindeled til HB og FU.
Til støtte for denne nye daglige ledelse er det at Bjarne S Nielsen er ansat med fast arbejdsplads på sekretariatet og med bogholderi og økonomifunktionen som sin hovedopgave.

Bjarne er 53 år og medlem af Ballerup OK. Han er uddannet indenfor IT og regnskab og er pensioneret major fra Flyvevåbenet. Han er gift, har to voksne børn og bor tæt på sekretariatet i Farum. Bjarne har løbet o-løb i regi af flyvevåbnet i mange år, men valgte i forbindelse med sin pensionering at melde sig ind i Ballerup OK. Han var med til EOC2004 i IT funktionen. Ansættelsen er sket på deltid.

Opgaverne med print, salg og ekspedition vil også fremover blive løst af Troels Christiansen, der endvidere vil være behjælpelig med at løse opgaver indenfor distribution og organisationens interne kommunikation. Troels er ansat som timelønnet.

Endelig bør det nævnes at Søren Nielsen fra nytår frigøres fra de faste mødedage på sekretariatet og vender tilbage til arbejdet som kortkonsulent. Det sker i første omgang på fuld tid, men fra 1. oktober 2005 på halv tid", slutter Helge Søgaard.