Skip to main content

Hvorfor flytte sig?

| Administrator | Nyheder 2004

Spørger Udviklingsgruppen i indledningen af sine anbefalinger til HB og fortsætter

Skal stagnation vendes til fremgang er det vores vurdering at hele den samlede organisation fra klub til HB, har brug for at flytte sig, væk fra tab af medlemmer til flere medlemmer og væk fra en uhensigtsmæssig medlemsprofil med overvægt af gamle mænd til en bredere profil.
Vi tolker fremgang som en bevægelse imod såvel bedre kvalitet som større kvantitet.
Vi mener, at dette kun kan lade sig gøre ved en effektiv og målrettet indsats. Indtil nu har vi mest været styret af det, vi plejer at gøre. Det vi kan se i bakspejlet.
Vi mener det kan og skal gøres anderledes, hvis vi skal have vendt billedet af o-sporten fra en nørde-sport for de få til at blive en folkesport for de mange.

Tankerne om en sjovere og enklere hverdag for den almindelige o-løber er nu omformet til konkrete forslag om projekter og indsatsområder.

Læs hele udviklingsgruppens endelig oplæg på www.orienteringsløb.dk eller via link herunder.


http://ks-olob.oban.pf-c.dk/udviklingsgruppen.html