Skip to main content

DOF’s landsholdsgruppe indgår i IOF’s ”Testing Pool

| Administrator | Nyheder 2004

Anti Doping Danmark havde i går inviteret til informationsmøde for at fortælle om nyt fra ADD, men specielt for at orientere om de forpligtelser vore løbere i Elitegruppen nu bliver pålagt som en konsekvens af World Anti-Doping Code (WADC), men også for a

Ligesom Danmark, har også IOF tilsluttet sig WADC. I WADC er der krav om, at en gruppe af udøvere placeres i det, der benævnes en prioriteret testgruppe eller ”Testing Pool”.
Udøvere i denne gruppe konkurrerer på landshold eller deltager i de Olympiske Lege og disse udøvere ønsker man fra WADA skal være tilgængelige til en hver tid.

IOF har meddelt, at IOF’s Testing Pool omfatter alle nationale forbunds A-landshold i alle IOF-discipliner.
Det har vi defineret som, at alle 10 løbere i vores elitegruppe indgår i denne prioriterede testgruppe.
Det betyder, at netop disse aktive skal være tilgængelig for dopingkontrollen på et hvilket som helst tidspunkt - også uden for konkurrence og træningslejrsammenhæng, så længe de er i gruppen.
Det vil betyde, at ADD skal have en del informationer, dels ved opstart og dels vil der være krav om en opdatering mindst hver 3. måned og løbende orientering ved ændringer af planer.
Skemaer er udarbejdet til brug for disse oplysninger.

Noget af det informationsmødet også omtalte vigtigheden af, var at udøvere, der af en eller anden grund får medicin, skal være meget opmærksomme på, at noget af den nødvendige medicin godt kan stå på dopinglisten..
For en række præparater er der dog mulighed for at få en dispensation. Det sker ved at ADD søges om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse og udøveren vil af ADD kunne få et medicinsk certifikat (TUE-Therapeutic Use Exemption) udstedt.

REGLERNE OM CERTIFIKAT GÆLDER ALLE
På informationsmødet blev det understreget, at reglerne er lavet for topeliten, men at de også omfatter både ungdom og breddeudøvere.
Det er derfor vigtigt, at ALLE som bruger medicin af en eller anden art, er opmærksomme på om denne medicin står på listen over dopingpræparater.
Endnu er det ikke et krav for ikke elite ved danske konkurrencer at have et certifikat, man skal blot oplyse ved evt. kontrol, hvilken medicin man bruger, men det er et krav ved alle internationale konkurrencer. Det vil sige, at hvis man er 65 og skal deltage i WMOC og bruger en form for medicin, som er på listen, ja så er det vigtigt at man har et certifikat med. Der blev gjort opmærksom på, at det godt kan tage lidt tid at få et sådant certifikat udstedt.

Løberne i ADD’s og IOF’s Testing Pool vil inden udgangen af i år få nærmere information fra ADD med besked om, hvad der konkret nu skal ske og hvordan man fremover skal forholde sig.

Alle kan læse mere om alt vedr. doping på ADD’s nye hjemmeside. Her finder man bl.a. en præparatfortegnelse, så man selv kan se om den medicin man får er tilladt, her findes ansøgningsskema for ansøgning af dispensation, her findes Lovregulativ III, Danmarks Idræts-Forbunds Dopingregulativ m.m..


http://www.doping.dk/default.asp?artikelID=124