Skip to main content

Jætte sjovt

| Administrator | Nyheder 2004

Børne- og ungdomsudvalget går nye veje i træner- og lederuddannelse. Årets ungdomslederseminar er henlagt til Hillerød, dagen før Jættemilen.

Det skal være sjovt - ellers gider børnene ikke komme - eller rettere blive ved med at komme.
Det er svært nok at indfange dem, men endnu vanskeligere at fastholde et godt miljø over lang tid.

Årets ungsomlederseminar har derfor sat fokus på det sjove.

Først skal vi lege - for legen er en god måde at komme tæt på hinanden - og det elsker børn unge og for den sags skyld også de voksne. Det bliver i praksis og i skoven vi skal prøve og udforske legen som et pædagogisk middel.

Derefter vil Rune Monrad og Thomas Jensen tage fat på spændende teknisk træning udfra den skatkiste af øvelser, træningstips etc, som NOF har lagt på Nettet.
En samling af ideer skabt bl.a. af verdensmesteren Bjørnar Valstad.

Endelig vil Udviklingsgruppen forsøge at komme i dialog med det vækstlag i DOF, der hedder ungdomsledere og - trænere, inden Jan Schell svinger kniven og lægger en snitflade imellem bredde og elite i ungdomsarbejdet, og ser på fremtiden.

Det kunne blive en sjovere dag - hvis DU møder op. Det er lørdag den 13. november 2004 kl. 10.00 - 17.00...


http://www.schm.dk/buu/ungdomslederseminar2004.pdf