Skip to main content

DM i skoleorientering på vej

| Administrator | Nyheder 2004

Dansk Skoleidræt og Dansk Orienterings-Forbund indleder nyt samarbejde.

I marts 2004 valgte Dansk Skoleidræt at afrunde den seneste kampagne under navnet "Kan du finde vej?".
Der ligger fortsat en del trykt materiale, som skolerne og klubberne kan trække på, ligesom Skoleorienteringsmærkerne og diplomerne, stadig vil kunne købes ved Dansk Skoleidræt.
Det fremtidige samarbejde vil tage udgangspunkt i et ønske fra Dansk Orienterings-Forbund om at der skabes en fælles ramme for et "Landsmesterskab i skoleorientering".
Dansk skoleidræt har sagt ja til dette ønske og har udpeget 3 personer til en fælles arbejdsgruppe med DOF. Det er Jørgen Erik Christensen, Jens Olesen og Bent Overlade, der formentlig sammen konsulent Lise Jeppesen fra Dansk Skoleidræts Sekretariat, bliver Dansk Skoleidræts bidrag til samarbejdet.
Fra Dansk Orienterings-Forbund deltager, Betty Folino, Asger Kristensen og Preben Schmidt i arbejdet. Yderligere har et par andre, herunder Kim Rud, der netop står midt en flot skolesatsning i Kolding, og Flemming Johannsen fra Silkeborg, vist interesse. Disse personer vil sammen med DOF's Børne- og Ungdomsudvalg være bagland for DOF's medlemmer af arbejdsgruppen.
"Vi kommer utvivlsomt til at tale om mere end DM i Skoleorientering i den arbejdsgruppe.
Dansk Skoleidræt har fra Kulturministeriet netop modtaget 4 millioner til et "Projekt Skolesport", der meget ligner de tanker, som rør sig i DOF omkring Jeres store satsning frem mod WOC2006", fortæller Lise Jeppesen fra DS, og afrunder:
"Det bliver bare spændende" - Første møde holdes i Vejle den 15. april 2004.