Skip to main content

Fremtidigt mesterskabsprogram vedtaget på IOFs kongres.

| Administrator | Nyheder 2004

Mens alle nu venter på, at dagens sprintkonkurrencer skal begynde, og jeg har fået mig indrettet i presseteltet kan det være relevant at bringe nyt fra IOF. Der har været kongres og Helge Lang beretter.

I forbindelse med VM i Västerås har IOF holdt kongres og blandt andet besluttet rammerne for de kommende års mesterskaber. Det blev besluttet fortsat at afholde Europamesterskaber hvert andet år. Til gengæld nedlægges World Cup under den nuværende form. Der blev også valgt VM-arrangører for år 2008 og 2009. Det blev Tjekkiet i 2008 og Ungarn i 2009.

IOFs øverste myndighed er kongressen, som afholdes hvert andet år i lige år. I 2004 blev kongres-sen afholdt i forbindelse med VM i Sverige på hviledagen mellem kvalifikationsløbene og sprinten. DOFs repræsentanter var formand Ole Husen, Birthe Helms og undertegnede. Derudover deltog Ove Gasbjerg i sin egenskab af medlemskab i Elite Event Comission - det IOF-udvalg, der arbejder med senioreliteprogrammet.

Efter de formelle indledende øvelser blev yderligere tre lande optaget som fulde medlemmer af IOF, nemlig Tyrkiet, Lichtenstein og Columbia. Herved er IOF oppe på 48 medlemslande. Derud-over blev Puerto Rico optaget som det 19. såkaldte associerede medlem.

Kongressen lagde derefter rammerne for de kommende mesterskaber. Det er tidligere besluttet at holde VM hvert år og denne beslutning var ikke til debat, men det blev slået fast, at der afholdes re-gionale mesterskaber i 6 regioner hvert andet år, hvilket betyder, at EM fremover vil blive afholdt i lige år. Estland er tidligere godkendt som EM-vært i 2006 og der skal nu findes arrangører til 2008 og frem. Samtidig blev det besluttet at afskaffe World Cup efter 2006 i den nuværende form. Inden for de rammer vil IOF nu arbejde videre med at etablere et konkurrenceprogram for 2007 og frem. I dette vil også indgå nogle landsholdskonkurrencer, som har fået arbejdstitlen Grand Prix-konkurrencer, som skal indlægges i eksisterende løb efter endnu ikke fastlagte retningslinier.

Junior VM skal senest fra år 2008 også have en sprintkonkurrence, men om det kan blive indført tidligere, vil afhænge af hvad de allerede udpegede arrangører har mulighed for. I 2005 bliver der med sikkerhed ikke sprint.

Dagens hovedspørgsmål var VM-arrangører 2008 og 2009. Frankrig, Tjekkiet og Ungarn havde søgt og førte sig frem med udstillinger, brochurer og præsentationer. Ikke mindst tjekker og ungare-res løfter om lave startafgifter var med til at trække stemmer til, så Tjekkiet endte med at få arran-gementet i 2008 med centrum nær Brno og Ungarn arrangerer i 2009 i den nordøstlige del af landet.

Endelig besluttedes, at den næste kongres skal afholdes i Danmark i forbindelse med VM 2006.

Der var skiftedag på IOFs formandspost, idet Sue Harvey efter 10 år på posten overlod posten til Åke Jacobson fra Sverige. Hun fik for sin indsats IOFs guldnål og blev tildelt den til lejligheden indførte titel Honorary President of the IOF. Også Danmarks Knud Vogelius blev dekoreret - nem-lig med IOFs bronzenål for hans arbejde for orientering for handicappede.