Skip to main content

Nye folk til kraftig ungdomssatsning

| Administrator | Nyheder 2004

Lars Lindstrøm, Ulrik Staugaard og Jan Scheel bliver de nye folk i teamet omkring junioreliten og i opgaven med at opprioritere og intensivere samarbejdet med Talentkraftcentrene omkring hele DOF's talentudvikling.

I starten af august efterlyste eliteudvalget her på siden interesserede trænere, der ville indgå i et team som dels skulle stå for de træneropgaver der er omkring junioreliten og juniorlandsholdet som afløser for Mads Ingvardsen og dels en opprioritering af forbundets samarbejde, opbakning og støtte til Talentkraftcentrene og hele talentudviklingen i Dansk Orienterings-Forbund.
Kontakten til og samarbejdet med TKC’erne har også været en del af juniorlandstrænerens opgave. En opgave som Mads Ingvardsen har peget på var vigtig at opprioritere og en opgave som alle på de to møder, der er afholdt i forbindelse med Serviceeftersyn af Plan 2007, pegede på som et vigtigt indsatsområde i de kommende år.
Ved ansøgningsfristens udløb den 20. august var der indkommet tre ansøgere. Alle tre meget kvalificerede. De to af dem ønskede primært i teamet at arbejde med junioreliten og landsholdsvirksomheden, den tredje var primært interesseret i at blive ansvarlig for og være med til at opprioritere hele talentudviklingsområdet i et samarbejde med TKC’er, klubber og relevante ungdomsgrupper.
Skitsen til den optimale løsning tegnede sig hurtigt, og det er den vi har valgt.
Lars Lindstrøm, FIF Hillerød og Ulrik Staugaard bliver fremover sammen med Lone Hansen ansvarlige for junioreliten og lansholdsvirksomheden.
Jan Scheel, Ålborg OK bliver den, der fremover bliver ansvarlig for hele talentudviklingsområdet, sammen med en ny udviklings/projektgruppe, som skal etableres.
Ansættelsesudvalget bestående af Helge Lang Pedersen, formand for eliteudvalget, Jakob Ødum, landstræner og undertegnede var ikke i tvivl om, at vi sad med de rigtige ansøgere til de opgaver, vi gerne ville have løst og løftet de kommende år. Vi er sikre på, at de tre sammen med Lone Hansen kan give hinanden inspiration og være med til at skabe den energi, der også skaber synergi i DOF’s junior- og talentudviklingsarbejde de kommende år.
De tre nye starter formelt deres job i DOF pr. 1. januar 2005. Alle tre er nyuddannede diplomtrænere.