Skip to main content

Et nyt medlem....

| Administrator | Nyheder 2004

DOF fik søndag et nyt medlem, som ikke tæller med i medlemstallet - Læs hvorfor...

Dansk Orienterings-Forbund havde indtil søndag gennem sin mere end 50 årige historie valgt at hædre 4 alle tidligere formænd med et æresmedlemskab.

Det er hovedbestyren, der indstiller og repræsentantskabet der beslutter, hvornår en person kan opnå denne forbundets højeste æresbevisning.

Det var en rørt og som altid stilfærdig Flemming Nørgaard, der søndag lidt over kl. 12 kunne træde ind i den fyldte sal på Vejlefjord. Repræsentantskabets opbakning var utvetydigt og fuldstændig.

Formand Ole Husen, begrundede beslutningen med en henvisning til Flemmings 36 år i kortudvalget, og det store arbejde Flemming har gjort i IOF, omkring kortfremstilling og kortnormer.

Flemmings navn er allerede indføjet på listen over æresmedlemmer her på hjemmesiden – Find den via oversigten: Love, regler og vedtagelser

Her kan du også læse at Ib Konradsen og Mogens Hansen fik tildelt forbundets Ærestegn, for et langt liv med utallige tillidshverv i O-sporten og især for den ekstraordinære indsats i forbindelse med flytning af DOF's Sekretariat.

Organisatoren gik i år til Dorthe Hansen, Silkeborg OK for hendes ihærdige arbejde med børn- og unge i Silkeborg mens Grethe Buch, VKU-Syd modtog Silvablokken for sit arbejde i Sydkredsen som ansvarlig for afvikling af kurser.