Skip to main content

Pas på adressen og afkrydsningen

| Administrator | Nyheder 2004

O-service udvikler sig stille og roligt. Kvaliteten af data er nu ved at være høj, men der er stadig medlemmer og klubber der bommer.

Orienteringsløb.dk er nu nogle gange blevet sendt ud på baggrund af adresserne som er registeret i O-service.
Der er desværre stadig alt for mange blade, der bommer den rigtige postkasse, og som kommer retur til Sekrerariatet - over 100 stk.
Postvæsenet er flinke til på de fleste, at oplyse en nye adresse, således at vi kan eftersende, men det er dyrt og arbejdskrævende.
Dertil kommer de mange som slet ikke får bladet, fordi vi ikke kender den nye adresse eller kan finde den.
DERFOR opfordres ALLE til at tjekke deres adresse, især hvis der er problemer med levering af bladet, eller hvis du er en af de mange der får bladet eftersendt.
Hvis ikke du selv ved hvordan man gør, skal du kontakte din klubadministrator.
Der er også en anden fejl der går igen.
Det er de tilfælde hvor en familie modtager både 2, 3 og måske 4 blade.
Det sker når alle krydser af for bladet. Der skal kun være hak udfor Orienteringsløb.dk på 1 person i hver husstand og vel og mærke kun hvis der er aktive medlemmer i hustanden.
Ved årets begyndelse vil vi fra Sekretariatet sende en faktura på Kr. 150,- til klubberne for hver af de personer, der står i O-service som passive, men som har valgt at modtage bladet ved at sætte kryds i rubrikken.

Charlotte Bergmann
Sekretariat