Skip to main content

Ny Samværspolitik

| Administrator | Nyheder 2004

HB vedtog på sit seneste møde en ny samværspolitik for forbundet og opfordre klubber, kredse og udvalg til at sætter fokus på samværsreglerne i den kommende tid.

Hvorfor en samværspolitik ?
Der har gennem de seneste år kommet mere fokus på den måde vi er samme på, og herunder seksuelle krænkelser af børn og unge i regi af idrætten.

Reglerne i straffeloven om incest, pædofili, lærerparagraffen, blufærdighedskrænkelser har været gældende uforandret igennem mange år. Disse strafferetlige regler er senere suppleret med regler straffeloven om børneporno og om underretningspligt i Serviceloven.

Endelig er der for få år tilbage kommet nye reglerne om adgang for klubber og foreninger til at indhente personoplysninger i kriminalregisteret. Brug af denne mulighed forudsætter samtykke fra lederen eller træneren og kan kun benyttes for ledere og trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Forebyggelse
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har sammen med de øvrige landsdækkende idrætsorganisationer de seneste år arbejdet med problemstillingerne. Det er sket i et forsøg på at skabe forebyggelse via større åbenhed og opmærksomhed på alle planer. Dette arbejde har ført frem til udgivelsen en foldere om emnet, under titlen "Det uhørte overgreb"

Denne folder kan, sammen med en vejledning og en formular til at indhente oplysninger fra kriminalregisteret, hentes på nettet via DIF's hjemmeside. www.dif.dk -> publikationer.

Endvidere foregår der i øjeblikket et arbejde i DIF omkring en ny bestemmelse i DIF's love. Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt og vedtaget på det kommende repræsentantskabsmøde i DIF, senere på foråret.

De nye lovregler skal skabe større klarhed på området og sikre at klubber, kredse og specialforbund tager seksuelle krænkelser af børn og unge i regi af idrætten helt alvorligt.

Det er alvor…
Også fra sportens minister, Kulturminister Brian Mikkelsen kommer, der klare og utvetydige signaler om større opmærksomhed på området.

DOF's nye samværspolitik og samværsregler er DOF's foreløbige svar på både Kulturministerens og DIF's meget håndfaste opfordring til at sætte forebyggelsen på dagsordenen.

I forordet til "Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt", der er skrevet af Karin Helweg-Larsen, og som er udgivet af Kulturministeriet i januar 2003, skriver Kulturministeren:

"Emnet "Seksuelle krænkelser af børn og unge" er et vanskeligt og komplekst emne at tale om, blandt andet fordi det rører ved stærke følelser. Det kan i sig selv gøre os berøringsangste og usikre.
Det kan afholde os fra at se en risiko i øjnene, og det kan blokere for rationalitet og beslutsomhed, når det drejer sig om forebyggelsestiltag og handlingsplaner i almindelighed, og når det kommer til konkret sagshåndtering i særdeleshed"

og fortsætter ….

"Manglende viden og dokumentation er nemlig et af de grundlæggende problemer på området.
Kulturministeriet og idrætsorganisationerne, som hver især arbejder seriøst med forskellige forebyggelsestiltag, har sammen taget et skridt i retning af øget viden, dokumentation og åben debat"

Hvorefter han slutter sit forord sådan:

"Det er min overbevisning, at publikationen med dens dokumentation og debatstof vil blive brugt i den fortsatte kamp mod seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt, og at alle, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med idræt, vil tage et medansvar for, at idrætsaktiviteterne foregår i rammer, hvor forældre trygt kan lade deres børn færdes.

Brian Mikkelsen
Kulturminister"

Hele skriftet kan hentes gratis på Kulturministeriets hjemmeside her.

DOF's svar
DOF's nye samværspolitik finder du via oversigten, til "Love regler og vedtagelser" her.