Skip to main content

Dopingkontrol ved DM-Mellem

| Administrator | Nyheder 2004

Det er ikke kun til OL der er dopingkontrol. I lørdags, i forbindelse med DM-Mellem, var dopingkontrollen tilstede i Svinkløv. Den almindelige opfattelse er, at det kun er eliteløberne, der bliver kontrolleret. Det er også det normale, men i lørdags blev

Når dopingkontrollen var på besøg i Svinkløv er det ikke fordi Anti Doping Danmark (ADD) nu har fået en speciel mistanke til nogen eller til orienteringsidrætten i det hele taget.
I Anti Doping Danmarks almindelige bekæmpelse af dopingproblemet kommer de på uanmeldt besøg i alle forbund nogle gange om året.
I 2003 var de på besøg i Dansk Orienterings-Forbund i alt 5 gange og tog i alt 21 prøver - 15 til træning og 6 i forbindelse med konkurrencer.
Hvert år opgiver vi til ADD, hvor og hvornår elitens træningssamlinger ligger og ligeså afgiver vi oplysninger om, hvor og hvornår de danske mesterskaber afvikles. Alle klubber, der i år stå som arrangører af et DM eller et WRE løb, har fået information udsendt, der beskriver forholdsregler i forbindelse med et evt. besøg.

Det normale er, at det er eliteløberne de udtager, men der er naturligvis ikke noget til hinder for, at ethvert medlem som deltager i et DM kan blive bedt om at komme til kontrol.
Det skete i lørdags for Kasper Fjellerup, Allerød OK.
Det er ikke noget problem, da ingen i dansk orientering anvender nogen form for doping.
Nu ved vi jo, at man f.eks i forbindelse med astma kan have behov for at bruge medicin, som i den forstand står på dopinglisten, men uden at have nogen form for præstationsfremmende effekt. Jeg vil her henvise til sagen omkring OL-svømmeren Mette Jakobsen.
For nylig har jeg også fået en henvendelse fra Andreas Lyngaa, Herning OK som må tage noget medicin for sin astma.
Og hvad er det så man skal gøre, hvis man er nød til at tage f.eks. en astma medicin, der står på dopinglisten?
Hvis man deltager i nationale konkurrencer skal man ved kontrol alene oplyse til kontrollen, hvilken astmamedicin man bruger.
Deltager man i internatiopnale konkurrencer skal man have en Medical Certificate (en dispensation)på sig der fortæller, at man har tilladelse til at bruge en bestemt medicin, selvom den står på dopinglisten.

Skal man deltage i en international konkurrence skal man henvende dig til DIF's læge Jens Elers,
der er den person, der udsteder Medical Certificate p.t.
Han skal have papirer fra ens læge med forklaring på, hvorfor man skal bruge disse midler og med hvilken dosering.
Iøvrigt kan udøverens egen læge se i "sin lille grønne medicinfortegnelse" om et præparat er på dopinglisten eller ikke, og det er kun udøverens egen læge, der kan vejlede om, hvad der er det rigtige for vedkommende.

Man kan også selv kontrollere, om et præparat er på dopinglisten ved at gå ind på ADD's hjemmeside www.doping.dk under Medicin/Præparatfortegnelse.
Der er alle præparater udgivet i Danmark mærket, om det er doping eller ikke.

Til orientering er Jens Elers en af lægerne for det danske hold ved OL, så han er ikke at træffe før efter OL.

I øvrigt er der til alle klubber som indstik i DIF's Idrætsliv udsendt det lille hæfte, "Anti-Doping og mig - en håndbog om retninggslinier og regler".
Hæftet kan vederlagsfrit rekvireres af klubber hos Team Danmark, Kirsten Thomsen, tlf. 4326 2526.

http://www.doping.dk