Skip to main content

Penge til nye projekter

| Administrator | Nyheder 2004

Østkredsen har en Ungdomsfond til støtte for nye initiativer i klubbernes børne- og ungdomsarbejde. Læs..

Ved kredsrepræsentantskabsmødet i Østkredsen den 28. januar 2004 blev der fra kredsen Ungdomsfond uddeltes i alt kr. 4.800 kr. til 3 ansøgere.
Det var Torkil Hansen fra B&UU Øst, der stod for uddelingen.

Allerød OK og OK Roskilde havde i fællesskab søgt om tilskud til to klubungdomstræf, hvor alle medlemmer af de to klubbers relativt store ungdomsafdelinger inviteres med til fælles o-træning med efterfølgende socialt arrangement.
Dette initiativ blev belønnet med kr. 1.000,-

Farum OK’s ungdomsafdeling har gennem længere tid været for nedadgående i antal. Det vil den ny ungdomsleder, Ulla Rosenberg, nu have gjort noget ved, hvorfor hun inviterer nye som gamle medlemmer af afdelingen på en weekendtur i marts til Lalandia. Foruden deltagelse i et lokalt regionalløb vil turen byde på o-træning, badning og sociale aktiviteter.
Da udvalget meget gerne ser mere liv i Farum OK’s ungdomsafdeling, ydes der kr. 1.500,- i støtte til turen.

OK Øst blev topscorer med et tilskud på kr. 2.300 til et projekt, hvor man i foråret 2004 vil indbyde alle medlemmer af Birkerød Kommunes klub- og fritidsordninger til en særlig ugentlig ungdomstræning for begyndere, der afsluttes med en grillaften midt i juni. Man håber her på, at 20-25 børn/unge vil have bidt sig fast i o-sporten.
Et overordentlig spændende projekt, som vel egentlig blot er ”gammel vin på nye flasker”, men som givetvis er vejen frem, såfremt man har ressourcer til at gennemføre det. Flot, at OK Øst har besluttet sig for, at de vil bruge kræfter på sådan et projekt.

For alle de 3 ansøgningers vedkommende gælder det, at aktiviteten skal gennemføres, og en kort beskrivelse af, hvordan projekterne er forløbet, skal tilsendes B&UU Øst inden beløbene kan udbetales.

Læs mere om de mange spændende ting, der er på vej i forbundets og kredsenes børne- og ungdomsarbejde på Børne- og Ungdomsudvalgets hjemmeside og læs de dugfriske nyheder i referatet fra det seneste møde i B&UU , den 26. januar 2004 i Odense.