Skip to main content

Vil du være med i det nye lederteam omkring junioreliten?

| Administrator | Nyheder 2004

Vil du være med til at skabe fremtidens danske orienteringstalenter, så tilbyder DOF's eliteudvalg netop nu spændende jobs? Ansøgningsfrist 20. august til K. K. Terkelsen, sportschef.

Her på siden blev der den 10. maj meddelt, at jobbet som juniorlandstræner efter denne sæson ville blive ledigt, idet Mads Ingvardsen stopper med udgangen af denne sæson. Det blev også meddelt, at opslag ville ske primo august.

Mads Ingvardsen har i sin tid som juniorlandstræner arbejdet meget for en ændring af krav og indstilling til træning blandt de bedste juniorer, men har også været meget engageret i hele talentudviklingsspørgsmålet og tilbuddet til forbundets unge talenter i TKC’erne.
I følge den jobbeskrivelse, der i dag ligger for juniorlandstræneren, er det juniorlandstrænerens opgave både at være træner for junioreliten samt være kontaktled til det arbejde, der foregår i TKC’erne.
På baggrund af de erfaringer Mads har fået i arbejdet med junioreliten og specielt erfaringer indhentet omkring det talentudviklingsarbejde der foregår i TKC’erne, er Mads ikke i tvivl om, at hvis dette talentudviklingsarbejde virkelig på sigt skal give dansk orientering et løft, skal der fra forbundets side sættes kraftigere ind i et samarbejde med trænerne i TKC’erne og de klubber og klubtrænere, der i det daglige forestår træningen af dansk orienterings kommende talenter.

I forbindelse med det ”serviceeftersyn”, eliteudvalget netop nu er i gang med af Plan 2007 var der heller ingen tvivl blandt de 30 personer, der deltog i de to møder i juni: ”skal talentudviklingen i dansk orientering styrkes, skal det ske ved en styrket og i langt højere grad koordineret talentudvilklingsindsats fra forbundets side, i et samarbejde med TKC’erne og de klubber, der leverer talenterne”.

I dag består juniorledelsen af Mads Ingvardsen, træner og TKC kontakt og Lone Hansen, holdleder. Tidligere har juniorledelsen bestået af 3 personer.

Eliteudvalget søger:
Eliteudvalget ser fremtidens junioreliteledelse igen som et team bestående af 3 personer, hvoraf to bør/skal have egentlig trænerbaggrund og egentlig træneruddannelse.
Den tredie person i teamet behøver ikke have egentlig trænerbaggrund.
Alle tre indgår i det team, der er nødvendig for at bemandingen omkring juniorlandsholdets lejre og konkurrencer er tilstrækkelig og for at sikre et forum for gensidig sparring på de opgaver der ligger inden for teamets rammer, men ellers ønskes de to personer med trænerbaggrund at have hver deres primære træneropgave- og ansvarsområde:
Træner 1: Overordnet ansvarlig for juniorelite- og landsholdsvirksomhed – årsplanlægning, generel udvikling, træning (individuelt/samlinger) og konkurrencer.
Træner 2: Ansvarlig for DOF’s talentudvikling i samarbejde med TKC trænerne. I forhold til de opgaver, der for nuværende er beskrevet under juniorlandstræneren ønskes der en klar opprioritering af området – både i kontakten til TKC-træneren omkring rådgivning, men også i forhold til en langt højere grad af implementering af de tanker, der er beskrevet i Topsportakademi Orientering, om talenternes uddannelsesvej fra klub til landshold. I forhold til tidligere vil eliteudvalget opprioritere talentudviklingsområdet, ved de kommende 3 – 4 år at gøre det til et indsats- og udviklingsområde. Der vil blive stor mulighed for den ansvarlige at være med til at præge denne udvikling.
Holdlederen: Opgavemæssigt alene knyttet til opgaver omkring junioreliten (kontakter, samlinger, konkurrencer mv. Opgaver aftales nærmere i teamet.
Begge køn skal være repræsenteret i teamet.

Eliteudvalget ønsker ansøgninger, med redegørelser for ønsker til jobområde samt idéer til hvordan ansøgeren vil påvirke en udviklingsorienteret proces, sendt til Dansk Orienterings-Forbund ved K. K. Terkelsen, sportschef senest den 20. august.
Med ansøgningen sendes relevante oplysninger om uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund.
Der er i princippet tale om ulønnede jobs, men forbundet dækker omkostninger forbundet med opgaven og har endvidere i det nuværende budget afsat midler til en mindre deltidshonorering for træneropgaverne.
Ansættelse sker pr. 1. januar 2005, men vi ser gerne af hensyn til kontinuiteten i juniorelitearbejdet, at en overdragelse kan starte allerede i dette efterår i samarbejde med nuværende juniorledelse.