Skip to main content

Pilotprojektet "KONTINUITET I LANDSTRÆNERANSÆTTELSE" afsluttet

| Administrator | Nyheder 2004

Projekt Kontinuitet i Landstræneransættelse blev afsluttet på et DOF/TD styregruppemøde den 3. december 2003.

Projekt Kontinuitet i Landstræneransættelse blev afsluttet på et DOF/TD styregruppemøde den 3. december 2003.
Bjarne Hoffmann og Jakob Ødum er dermed uddannede landstrænere og begge har allerede fået job som sådanne. Jakob Ødum som DOF's ansvarlige heltids landstræner i DOF og Bjarne Hoffmann som deltids landstræner for de danske damer. Begge er foreløbig ansat frem til 31.12. 2006.

Det pilotprojekt, der i et samarbejde med Team Danmark startede januar 2000 er efter 4 år blevet gennemført og nået til en afslutning.
Projektet mål var:
1. at deltagerne kvalificeredes til at blive potentielle landstræneremner i løbet af 4 – 6 år.
2. at deltagerne skulle være med til at højne kvaliteten af træning mv. for alle danske elitegrupper.
3. at deltagerne gennem uddannelsesforløbet kvalificererede sig til at kunne uddanne den næste trænergeneration.
4. at deltagerne kunne være med til at løfte trænerkulturen i danske klubber.
5. at deltagerne blev kvalificeret til træneropgaver på internationalt eliteniveau.

I forbindelse med afslutningen af projektet er der udarbejdet en rapport som er tilgået Team Danmark. Her er projektets konklusioner og anbefalinger beskrevet.
Sammenfattende konkluderer rapporten, at de opstillede mål i høj grad er blevet indfriet.
Projektets anbefaling er, at forbundet til stadighed arbejder for ”kontinuitet i landstræneransættelse”. Det foreslås ske efter følgende handleplan:
August 2004, når de 11 deltagere på DIF/DOF’s diplomtræneruddannelse afslutter uddannelsen, bør idé og mål med ”kontinuitet i landstræneransættelse” præsenteres for de nye diplomtrænere. Et nyt ”2-årigt praktisk mesterlærerforløb” kørende over 2005 og 2006 med plads til op til 3 deltagere annonceres.
Tilbuddet bør også annonceres offentligt, så deltagere, der har bestået DOF’s tidligere Diplomtræneruddannelse får tilbuddet.

Projekt Kontinuitet har over de 4 år kostet 1.006 mill kr incl. honorar, uddannelsesmidler etc. – alt sammen 100% finansieret af Team Danmark.

Hele rapporten vil blive lagt på eliteudvalgets hjemmeside.