Skip to main content

Reglement opdateret

| Administrator | Nyheder 2004

Løbs- og stævnereglementet er nu opdateret på hjemmesiden. De gælder fra 12. juli og har indflydelse på efterårets DM'er.

Hovedbestyrelsen har på sit ekstraordinære møde d. 11. juli 2004 vedtaget
nye regler for "Ikke danske statsborgeres" deltagelse i danmarks- og Forbundsmesterskaber.
Således gælder de nye regler for førstkommende 1. divisionsmatch i Kompedal d. 8. august 2004 med Karup OK som arrangør og for DM - kort- og mellem distance, der afvikles i Svinkløv Plantage d. 14. august 2004 med Aalborg OK som arrangør, og således også for efterfølgende danmarksmesterskaber i efteråret.
Klubber i Danmark skal specielt være meget opmærksomme på det nye reglements:

Citat:

§ 11.1.3.1
For ikke danske statsborgere tilmeldt folkeregistret efter 31. december 2002 frem til og med nærværende reglements ikrafttræden gælder, at fornøden dokumentation for opnået registrering i folkeregistret skal indsendes til Dansk Orienterings-Forbunds sekretariat.

Indsendelse skal ske senest 1. august 2004.


som påbyder at klubber med "ikke danske statsborgere" med registrering i folkeregistret efter 31. december 2002 hurtigst muligt til Dansk Orienterings-Forbunds sekretariat skal indsende fornøden dokumentation, i form af en original bopælsattest, hvis disse løbere ønsker at deltage i de kommende danmarksmesterskaber i efteråret (1. divisionsmatcher, DM - kort/mellem, DM-klubhold, DM-stafet, DM-klassisk, FM-Sprint og DM-nat).

På Konkurrenceudvalgets vegne

Klaus Olsen / Tom P. Neesgaard

http://www.schm.dk/vedtag/forside.html