Skip to main content

Dansk kvindelig juniorløber forulempet af ukendt mand ved afslutningen af dette års Junior-VM.

| Administrator | Nyheder 2004

Et meget ubehageligt overfald var med til at sætte et kedeligt punktum for dette års Junior-VM i Polen.

Et meget ubehageligt overfald var med til at sætte et kedeligt punktum for dette års Junior-VM i Polen.
Udøveren ønsker at være anonym, men da så mange har været så tæt på denne ubehagelige hændelse, har parterne besluttet, at en nøgtern og præcis beskrivelse af hændelsesforløbet skal meldes ud.
I samråd med udøver, forældrene og lederne på turen er det besluttet, at Dansk Orienterings-
Forbund bringer følgende orientering:

Hen mod slutningen af den afsluttende fest gik en af de kvindelige danske udøvere ud for at tisse, da toiletterne var optaget.
Det, der skulle have foregået ubemærket bag en busk, blev imidlertid set af en ukendt mand. Pigen forsøgte at holde sig skjult, men hun var blevet set . Manden tog fat i pigen, men hun slap fri. Da vejen til festen gik forbi manden, valgte hun at søge væk gennem noget buskads og over et hegn.
Manden forfulgte hende imidlertid, og fangede hende igen. Han tog fat i hende, og i den kamp, der udviklede sig, var der også tale om kraftig befamling af udøveren. Under kampen kom der pludselig en bil, og da lyset ramte de to, slap manden sit greb og flygtede og pigen løb tilbage til huset og kom i sikkerhed hos lederne og de andre udøvere. Rygtet om, at manden har anvendt en kniv er ikke korrekt. Der var ikke tale om nogen egentlig voldtægt. Rifter på pigens ben og arme er påført ved forcering af hegn og buskads. Mandens hensigt lykkedes imidlertid ikke på grund af pigens modstand og den forbipasserende bils lyskegle.
Politiet blev straks kontaktet, men efter samråd mellem lederne og pigens familie, valgte man af hensyn til pigen ikke at foretage sig yderligere.
Allerede søndag formiddag rejste udøveren sammen med den danske kvindelige leder med fly til Danmark og hjem til familien.

Forbundet har været i kontakt med udøveren, forældrene og lederne på turen og alle parter vil meget gerne komme med følgende erklæringer:
-\tAt kun èn kan bebrejdes i denne sag – overfaldsmanden - og at det skete, er en hændelse, der desværre kan ske hvor som helst og på trods af alle almindelige ansvarlige forholdsregler. Denne hændelse har derfor ingen sammenhæng med afviklingen af JWOC og den festlige afslutning på VM-ugen.
-\tArrangørerne kan ikke bebrejdes noget – der var den sikkerhed omkring festen, der kunne forventes.
-\tDe danske ledere har i høj grad udvist det ansvar, der forventes og ydet en prisværdig indsats på at håndtere situationen dels i forhold til holdets øvrige deltagere og specielt i forhold til udøveren, og her fremhæves af udøveren og dennes forældre specielt den kvindelige leder.
-\tUdøveren har på intet tidspunkt handlet uansvarligt eller anderledes end ethvert ungt menneske ville handle, og når gerningsmanden ikke lykkedes med sit forehavende skyldtes det dels det held, at en lyskegle fra en bil ramte de to, men specielt udøverens egen desperate kamp mod overfaldsmanden. Udøverens indtagelse af alkohol under festen har ikke haft indflydelse på hændelsen.

Ovenstående orientering og erklæringer har parterne valgt at offentliggøre således:
- På Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside.
- Ved tilsendelse til holdlederne for de deltagende nationer ved dette års Junior-VM. Holdlederne bliver bedt om at videregive informationen om hændelsen til den enkelte nations deltagere ved JWOC.

Udøveren har det, efter den voldsomme oplevelse, godt, men har i dag søgt egen læge med henblik på at få en professionel opfølgning på den krisehjælp, der allerede er udøvet af holdets ledere.