Skip to main content

Første fase af Serviceeftersyn af Plan 2007 gennemført

| Administrator | Nyheder 2004

Det er i eliteudvalget og i DOF/Team Danmarks Arbejdsgruppe besluttet at give Plan 2007 et serviceeftersyn. Første fase er overstået.

Det er i eliteudvalget og i DOF/Team Danmarks Arbejdsgruppe besluttet at give Plan 2007 et serviceeftersyn. Første fase er overstået.

Første fase var en debat og høringsfase. Ønskeligt havde været et fællesmøde for alle, der ville være med. Det har Arbejdsgruppen erkendt ikke var muligt inden for den ønskede tidshorisont.
I stedet er det sket ved dels et møde i Silkeborg i mandags og dels ved et møde i Farum onsdag. I alt har 27 deltaget i denne første fase.

Områder der specielt blev debateret og peget på som prioriteringsområder var:
- træningskultur, træningsstruktur fra klub til landshold
- trænerkultur, træneruddannelse, trænerinspiration relevant specielt på klub og kredsniveau
- TKC'ernes tilbud, rolle, muligheder og udfordringer
- og meget meget mere

De næste faser er:
Fase 2. Opsamling og beskrivelsesfase 1.
Deltagere: Arbejdsgruppen suppleret med formanden for eliteudvalget, hvor sportschefen står for det beskrivelsesmæssige.
Juli.

Fase 3. Høringsfase 2.
Udkast til revideret Plan 2007 med Arbejdsgruppens og formanden for eliteudvalgets bemærkninger, spørgsmål, noter udsendes til mødedeltagerne for ny høring, bemærkninger og suppleringer.
August.

Fase 4. Opsamling og beskrivelsesfase 2
Arbejdsgruppen + formanden for eliteudvalget.
September

Fase 5. Godkendelse
Arbejdsgruppen + formanden for eliteudvalget
HB
Oktober - november