Skip to main content

Nationalparker i Danmark

| Administrator | Nyheder 2004

På mandag er det "Europæiske nationalparksdag". Dette markeres søndag og mandag i de syv udpegede nationalparksprojekter i Danmark - parker, hvor der måske også kan løbes o-løb i fremtiden?

I 2003 og 2004 blev der udpeget syv områder i Danmark til pilotprojekter med nationalparker. Formålet med projekterne er "at skabe det bedst mulige samlede og koordinerede grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal etableres nationalparker i Danmark og i bekræftende fald, hvordan de skal etableres og hvilken overordnet administrativ struktur og hvilket indhold de skal have o.s.v.".

Der er nedsat en følgegruppe hvori bl.a. Friluftsrådet sidder. Derigennem kan DOF som forbund fremføre sine synspunkter. Men der er også i høj grad mulighed for lokalt at gøre sin indflydelse gældende, da "det er er fundamentalt for såvel gennemførelsen af pilotprojekterne som en evt. senere etablering af nationalparker, at der sikres en tæt dialog og samarbejde med såvel lokalbefolkningen, lokale foreninger m.v. som med de lokale myndigheder samt relevante statslige myndigheder".

Af de syv pilotprojektområder er de fem orienteringsløbsmæssigt interessante: Læsø, Thy, Mols Bjerge, Grib Skov og Møn. Ved at deltage i de arrangementer, områderne planlægger i forbindelse med "Europæiske nationalparksdag" på mandag kan man dels få noget at vide om det lokale projekt og dels "få foden indenfor" mht. at gøre sin indflydelse gældende.

Så hvis vi fortsat skal have mulighed for at løbe Påskeløb i Thy, 3-dages på Læsø (hvor allerede 1/3 af max antal deltagere er nået iflg. Ole Lind), Spring Cup i Grib Skov, Djurslandsløb på Djursland og Europamesterskaber på Møn er det vigtigt nu at være med til at sætte dagsordenen for indholdet og brugen af fremtidige nationalparker.

http://www.skovognatur.dk/nationalparker/default.htm