Skip to main content

DM-klassisk flytter skov

| Administrator | Nyheder 2004

Teknisk udvalg har givet givet dispensation fra reglerne om skovlukning.

DM - klassisk 2004 - er ifølge terminslisten planlagt til af blive afviklet i Rønhøj/Oudrup Plantage - den 26. september 2004.
Da der på det seneste har foretaget meget omfattende fældninger og har etableret mange nye store indhegninger i skoven, er det besluttet at flytte DM-stævnet fra Rønhøj/Oudrup Plantage til Vester Thorup Plantage. Datoen er uændret.
Da en stor del af elitegruppen har været til på en træningssamling i Vester Thorup i januar 2004, er der samtidig med ansøgningen om flytningen af stævnet til en ny skov, søgt om en generel dispensation fra reglerne om skovlukning.
Dispensation er nu givet af teknisk udvalg, idet man har accepteteret at skovlukningen først træder i kraft med virkning fra 11. maj 2004.
Den givne dispensation var anbefalet af Eliteudvalget