Skip to main content

Overnatning i det fri

| Administrator | Nyheder 2004

Friluftsrådet har netop i dag udgivet en vigtig håndbog, Den er lavet til naturelskere som os.

Teltpladsordningen er nu godt 12 år gammel, men formålet med bogen "Overnatning i det fri" er uændret, nemlig at give vandrere, cyklister, ridende og sejlende nogle gode ideer til, hvor man lovligt kan slå telt op under nattens stjerner.
Den nye udgave af bogen indeholder 749 pladser, hvoraf ca. 100 er nye i forhold til forrige udgave. Antallet af pladser har de senere år ligget omkring 750, og langt de fleste af pladserne har i gennemsnit mindre end ét telt pr. nat.
Der er altså rige muligheder for at kunne være i fred og ro og nyde naturen.
Prisen er maksimalt 15 kr pr. nat pr. person for selve overnatningen.
En vigtig del af oplevelsen er også at møde værterne, det vil f.eks. sige landmænd, til en uformel snak ude ved bålet eller inde til en kop kaffe. Mange dagbogsoptegnelser viser, at der gennem årene er udvekslet spændende erfaringer om livet, herunder rejselivet.

Hvordan er pladserne?
Den største gruppe af pladser er stillet til rådighed af landmænd, som gerne vil vise dyr og landbrug frem. Af og til ligger pladsen i ejerens have - af og til lidt længere væk.
En anden gruppe af pladser er oprettet af efterskoler, højskoler, naturskoler eller andre uddannelsesinstitutioner. Det er institutioner, som har en tradition for åbenhed.
En tredje gruppe er pladser oprettet på offentlige arealer. De er oprettet, fordi den pågældende kommune eller amtskommune gerne vil muliggøre denne form for friluftsliv.
Særlig langt ud i naturen kan man komme ved at benytte Skov- og Naturstyrelsens godt 150 pladser. På disse skovpladser er den eneste facilitet som regel en træpæl, som markerer pladsens beliggenhed.

Hvem kan bruge pladserne?
Teltpladserne kan benyttes af vandrere, cyklister, ridende, kano- , kajak- og jollesejlere, roere m.v. - altså ikke-motoriserede campister.
Pladserne er ikke beregnede til grupper. Her henvises til andre ordninger.
Så saml teltpløkkene og kom ud i det fri. Men køb lige bogen først, så du kan finde pladserne. I øvrigt indeholder bogen også en del praktiske oplysninger, herunder en pakkeliste.
Teltpladsordningen er organiseret af Friluftsrådets ERFA-gruppe for primitive overnatningspladser, som består af en række friluftsorganisationer.
En række friluftsforetagener har støttet udgivelsen af bogen.

Læs mere på Friluftsrådet hjemmeside eller den særlige hjemmeside for teltpladserne